Quản Lý Tài Nguyên & Môi Trường (Hệ Cao Đẳng)

Trường Đại Học Nam Cần Thơ - NCTU

168, Nguyễn Văn Cừ (nối dài), Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Tài Nguyên & Môi Trường

- Sinh viên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường có các kỹ năng sau:
+ Kỹ năng chuyên môn: như nhận biết, giải quyết vấn đề, phân tích tình huống, tổng hợp,…
+ Kỹ năng cá nhân: như trình bày, tư duy, sáng tạo, làm việc theo nhóm hoặc độc lập, có khả năng thích ứng và nghiên cứu khoa học,
+ Kỹ năng quản lý: biết tổ chức, quản lý, giao tiếp, đàm phán và có khả năng lãnh đạo
- Sinh viên tốt nghiệp có khả năng công tác tại các viện, các cơ quan quản lý kinh tế và khoa học cấp Trung ương đến các cơ quan quản lý chuyên ngành về tài nguyên: Sở tài nguyên và môi trường cấp tỉnh thành và Phòng tài nguyên - môi trường các cấp trong cả nước.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Quản lý tài nguyên & môi trường

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Tài Nguyên & Môi Trường


Nội dung chương trình học trang bị cho sinh viên một hệ thống kiến thức cơ bản về khoa học quản lý tài nguyên môi trường và các kiến thức chuyên sâu về quản lý tài nguyên môi trường nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập Quốc tế.

Trường Đại Học Nam Cần Thơ - NCTU
168, Nguyễn Văn Cừ (nối dài), Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường NCTU
Điện thoại: 07103798222
Website: http://www.nctu.edu.vn -
Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nghiệp vụ về các lĩnh vực: kinh tế, thương mại, tài chính, kế toán, tin học và các ngành khoa học ứng dụng … để góp phần xây dựng một đội ngũ trí thức, chuyên viên kỹ thuật và quản lý kinh tế có trình độ nghiệp vụ cao, phẩm chất tốt nhằm đáp ứng hữu hiệu công cuộc phát triển kinh tế và khoa học, công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa của đất nước. Mục tiêu đào tạo theo hướng công nghệ: Cung cấp khối kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở ở mức độ vừa đủ để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và làm nền tảng cho việc học tập suốt đời của người học; chú trọng trang bị kỹ năng thực hành để sinh viên tốt nghiệp ra trường thích nghi ngay với thực tế sản xuất.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản