Tài Chính Ngân Hàng (Hệ Cao Đẳng)

Trường Đại Học Nam Cần Thơ - NCTU

168, Nguyễn Văn Cừ (nối dài), Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Ngân Hàng

- Sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng ngành tài chính - ngân hàng có đủ năng lực để được bố trí làm việc tại: các định chế tài chính trung gian (ngân hàng thương mại; công ty tài chính; công ty cho thuê tài chính; công ty chứng khoán; quỹ đầu tư; quỹ tín dụng; quỹ bảo hiểm) và các đơn vị sản xuất kinh doanh.
- Có kỹ năng vận dụng linh hoạt những kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu về lĩnh vực tài chính - ngân hàng trong quá trình xử lý công việc chuyên môn; Tìm kiếm, phân tích và tổng hợp các dữ liệu thông tin phục vụ công tác chuyên môn.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Tài chính Ngân hàng.

Thời Lượng

3 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Ngân Hàng


Sinh viên cần nắm nội dung học:
- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam;
- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, học tập nâng cao trình độ chuyên ngành;
- Nắm vững các kiến thức chung về kinh tế-xã hội, luật kinh tế, tài chính, tiền tệ;
- Nắm vững các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, kinh doanh tiền tệ ngân hàng như: tài chính - tiền tệ, tài chính quốc tế, nghiệp vụ ngân hàng thương mại, quản trị rủi ro nhân hàng, kế toán ngân hàng, tín dụng, thanh toán, thị trường tài chính,...
- Có khả năng thực hành các kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn: Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp; thẩm định dự án đầu tư, hồ sơ tín dụng; hạch toán kế toán; thanh toán nội địa và quốc tế; tác nghiệp trên thị trường tài chính.

Trường Đại Học Nam Cần Thơ - NCTU
168, Nguyễn Văn Cừ (nối dài), Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường NCTU
Điện thoại: 07103798222
Website: http://www.nctu.edu.vn -
Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nghiệp vụ về các lĩnh vực: kinh tế, thương mại, tài chính, kế toán, tin học và các ngành khoa học ứng dụng … để góp phần xây dựng một đội ngũ trí thức, chuyên viên kỹ thuật và quản lý kinh tế có trình độ nghiệp vụ cao, phẩm chất tốt nhằm đáp ứng hữu hiệu công cuộc phát triển kinh tế và khoa học, công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa của đất nước. Mục tiêu đào tạo theo hướng công nghệ: Cung cấp khối kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở ở mức độ vừa đủ để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và làm nền tảng cho việc học tập suốt đời của người học; chú trọng trang bị kỹ năng thực hành để sinh viên tốt nghiệp ra trường thích nghi ngay với thực tế sản xuất.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản