Quản Trị Kinh Doanh (Hệ Cao Đẳng)

Trường Đại Học Nam Cần Thơ - NCTU

168, Nguyễn Văn Cừ (nối dài), Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh

Mục tiêu đào tạo sinh viên có kỹ năng:
- Có kỹ năng khảo sát, nghiên cứu thị trường và phân tích môi trường kinh doanh;
- Tham gia thực hiện và kiểm tra chiến lược và kế hoạch kinh doanh;
- Xây dựng, thẩm định và quản lý dự án đầu tư;
- Có khả năng tự Khởi sự kinh doanh;
- Kỹ năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh


Đào tạo sinh viên nắm được kiến thức:
- Có kiến thức cơ sở của khối ngành kinh tế và ngành QTKD và có thể vận dụng vào việc học các môn chuyên môn và chuyên ngành sau này;
- Vận dụng tốt các kiến thức cơ bản về ngành QTKD, gồm: Marketing căn bản, Quản trị học, Quản trị tài chính, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị nhân lực, Quản trị sản xuất, Quản trị chất lượng vào việc quản lý, kinh doanh sau này;
- Có kiến thức chuyên sâu về ngành QTKD, gồm: Quản trị Marketing, Khởi sự kinh doanh, Quản trị bán hàng, Lập và phân tích dự án đầu tư để có thể định hướng nghiên cứu chuyên sâu về ngành đào tạo, có khả năng thích ứng cao trong việc chuyển đổi ngành đào tạo sau này.

Trường Đại Học Nam Cần Thơ - NCTU
168, Nguyễn Văn Cừ (nối dài), Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường NCTU
Điện thoại: 07103798222
Website: http://www.nctu.edu.vn -
Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nghiệp vụ về các lĩnh vực: kinh tế, thương mại, tài chính, kế toán, tin học và các ngành khoa học ứng dụng … để góp phần xây dựng một đội ngũ trí thức, chuyên viên kỹ thuật và quản lý kinh tế có trình độ nghiệp vụ cao, phẩm chất tốt nhằm đáp ứng hữu hiệu công cuộc phát triển kinh tế và khoa học, công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa của đất nước. Mục tiêu đào tạo theo hướng công nghệ: Cung cấp khối kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở ở mức độ vừa đủ để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và làm nền tảng cho việc học tập suốt đời của người học; chú trọng trang bị kỹ năng thực hành để sinh viên tốt nghiệp ra trường thích nghi ngay với thực tế sản xuất.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản