Quản Lý Đất Đai (Hệ Cao Đẳng)

Trường Đại Học Nam Cần Thơ - NCTU

168, Nguyễn Văn Cừ (nối dài), Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Đất Đai

- Sinh viên tốt nghiệp có khả năng công tác tại các viện, các cơ quan quản lý kinh tế và khoa học cấp Trung ương đến các cơ quan quản lý chuyên ngành về lĩnh vực Quản lý đát đai, địa chính, Tài nguyên và môi trường.
- Có kỹ năng tốt trong sử dụng các phần mềm, GIS, viễn thám, kỹ thuật đo đạc địa chính, kỹ thuật bản đồ địa chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong lưu trữ hồ sơ địa chính, kiểm tra và chỉnh lý biến động đất đai.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Quản lý đất đai.

Thời Lượng

3 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Đất Đai


Nội dung chương trình đào tạo sinh viên có kiến thức
- Nắm vững kiến thức cơ sở ngành về đất đai, hệ quản trị cơ sở dữ liệu liên quan đến công tác địa chính, thống kê và phương pháp nghiên cứu khoa học, luật đất đai.
- Có kiến thức chuyên ngành về quản lý thông tin đất đai, pháp luật đất đai, thanh tra và giải quyết tranh chấp đất đai, quản lý và đánh giá tác động môi trường.

Trường Đại Học Nam Cần Thơ - NCTU
168, Nguyễn Văn Cừ (nối dài), Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường NCTU
Điện thoại: 07103798222
Website: http://www.nctu.edu.vn -
Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nghiệp vụ về các lĩnh vực: kinh tế, thương mại, tài chính, kế toán, tin học và các ngành khoa học ứng dụng … để góp phần xây dựng một đội ngũ trí thức, chuyên viên kỹ thuật và quản lý kinh tế có trình độ nghiệp vụ cao, phẩm chất tốt nhằm đáp ứng hữu hiệu công cuộc phát triển kinh tế và khoa học, công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa của đất nước. Mục tiêu đào tạo theo hướng công nghệ: Cung cấp khối kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở ở mức độ vừa đủ để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và làm nền tảng cho việc học tập suốt đời của người học; chú trọng trang bị kỹ năng thực hành để sinh viên tốt nghiệp ra trường thích nghi ngay với thực tế sản xuất.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản