Công Nghệ Rau Hoa Quả Và Cảnh Quan

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU

Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Rau Hoa Quả

Đào tạo trình độ đại học ngành Nông học có chuyên môn sâu về Công nghệ Rau Hoa quả và Cảnh quan đạt chuẩn mực đạo đức trong nghề nghiệp, trung thành với Tổ quốc, có kiến thức và kỹ năng về chọn tạo giống rau, hoa, quả; kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ rau hoa quả; có kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: Tuyển sinh theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời Lượng

4 năm (48 tháng)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Rau Hoa Quả


Khối lượng kiến thức toàn khoá: 132 tín chỉ (không tính GDQP và Giáo dục thể chất)
- Thực vật học
- Sinh hóa thực vật
- Sinh lý thực vật
- Khoa học đất
- Phân bón
- Phương pháp thí nghiệm
- Thiết bị & công cụ làm vườn
- Khí tượng nông nghiệp
- Hệ thống nông nghiệp
- Chọn giống rau, hoa, quả, cây cảnh
- Côn trùng nông nghiệp
- Bệnh cây nông nghiệp
- Quản lý dịch hại&sử dụng thuốc BVTV
- Công nghệ sản xuất giống rau, hoa, quả, cây cảnh
- Khuyến nông.

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU
Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (037)3910222
Website: http://www.hdu.edu.vn -
Là trường đại học công lập đa ngành, Trường Đại học Hồng Đức không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý để hội nhập và phát triển. Tầm nhìn chiến lược đến năm 2020: Trường ĐHHĐ là địa chỉ tin cậy, có uy tín về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở một số chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học giáo dục, kỹ thuật công nghệ, nông - lâm - ngư nghiệp, quản lý kinh tế đạt ngang tầm với các trường đại học lớn, có uy tín trong nước.
Đồng bộ tài khoản