Công Nghệ Sinh Học

Trường Cao Đẳng Thuỷ Sản - CDTS

Phố Lý Nhân Tông, Phường Đình Bảng, Quận Từ Sơn, Bắc Ninh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Sinh Học

Ngành Công Nghệ Sinh Học đào tạo cử nhân Công Nghệ Sinh Học bậc cao đẳng có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Sau khi hoàn thành chương trình sẽ được:
- Trang bị những kỹ năng chuyên sâu về công nghệ Gen
- Nhân giống nhanh cây sạch bệnh, có năng suất và giá trị kinh tế cao
- Nhân giống và trồng các loại nấm ăn, nấm dược liệu, sản xuất được các chế phẩm Sinh học phục vụ nông nghiệp, chế biến và bảo quản thực phẩm
- Phân tích đánh giá và xử lý môi trường bằng Công Nghệ Sinh Học
- Khi tốt nghiệp, bạn có thể làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh về các sản phẩm Sinh học, sở tài nguyên môi trường, sở Khoa học công nghệ, sở Nông nghiệp, trung tâm Công Nghệ Sinh Học

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định của Trường Cao Đẳng Thuỷ Sản

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Sinh Học


- Năm học thứ nhất
+ Học kỳ 1 bao gồm 7 môn 27 DVHT (Những NLCB của CN Mác - Lênin, Pháp luật đại cương, Tiếng Anh (1),...)
+ Học kỳ 2 bao gồm 10 môn 34 DVHT (Hóa hữu cơ, Sinh học đại cương, Tin học đại cương,...)
- Năm học thứ 2
+ Học kỳ 1 bao gồm 11 môn 36 DVHT (Di truyền học, Hóa sinh học, Quá trình và thiết bị CNSH,...)
+ Học kỳ 2 bao gồm 4 môn 25 DVHT (Công nghệ tế bào ĐV và TV, Công nghệ tế bào vi sinh vật, Thực tập cơ bản,...)
+ Học kỳ 1 bao gồm 7 môn 27 DVHT (Những NLCB của CN Mác - Lênin, Pháp luật đại cương, Tiếng Anh (1),...)
- Năm học thử
+ Học kỳ 1 bao gồm 6 môn 23 DVHT (Cơ sở di truyền chọn giống, Công nghệ sinh học trong NN, Công nghệ SH trong xử lý MT,...)
+ Học kỳ 2 bao gồm 4 môn 21 DVHT (Kỹ thuật trồng nấm, Thực tập tốt nghiệp, Tiếng Anh chuyên ngành,...)

Trường Cao Đẳng Thuỷ Sản - CDTS
Phố Lý Nhân Tông, Phường Đình Bảng, Quận Từ Sơn, Bắc Ninh
Người liên hệ: Bộ Phận Tư Vấn Đào Tạo
Điện thoại: (0241)3840240
Website: http://cdts.edu.vn - Email: phongdt@cdts.edu.vn
Sau 45 năm xây dựng và trưởng thành Trường Cao Đẳng Thuỷ Sản đã dần đi vào thế phát triển theo hướng ổn định và bền vững, tạo đà để tiếp tục phát triển thành một trường Đại học đa cấp học, đa ngành học, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Từ thời kỳ đầu giai đoạn 1962-1970, nhà trường chỉ có 1 cấp đào tạo, đến nay Trường đã có 4 cấp đào tạo với hơn 10 ngành học. Nhà tr­ường đã được Đảng, Nhà n­ước, Chính phủ tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba. Đặc biệt trường đã được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Với yêu cầu mới của một trường Cao đẳng, nhà trường tiếp tục được Nhà nước quan tâm đầu tư 3 dự án, đó là: dự án xây dựng đường và cơ sở hạ tầng, dự án khu giáo dục thể chất và nhà ký túc xá số 2 trên khu đất mở rộng của trường tại thôn Long Vĩ, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và dự án nâng cấp Trại Thực nghiệm nuôi trồng Thuỷ sản tại xã Minh Thành, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Sứ mạng hoạt động của Trường Cao Đẳng Thuỷ Sản là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ và có khả năng hội nhập khu vực và quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của các ngành kinh tế khác, trong đó lấy đào tạo nhân lực thuỷ sản làm trọng điểm. Với tầm nhìn đó là: Trường Cao Đẳng Thuỷ Sản là trường trọng điểm quốc gia, có thương hiệu về lĩnh vực Thuỷ sản trong nước, khu vực và quốc tế. Đến năm 2015 trường Cao đẳng Thuỷ sản có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để trở thành một trường Đại học Công nghệ và Thuỷ sản.
  • » Xem thêm
    • Mục tiêu của Trường Cao Đẳng Thuỷ Sản là đổi mới cơ bản và toàn diện, đảm bảo mang lại điều kiện làm việc thuận lợi, phát huy cao độ trí tuệ, năng lực của cán bộ, giáo viên nhà trường cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho người học để không ngừng nâng cao chất lượng học tập với những kỹ năng tiên tiến hiện đại và những kiến thức cần thiết để tiến thân lập nghiệp, phấn đấu trở thành trường Cao đẳng trọng điểm về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phát triển thương hiệu về lĩnh vực thuỷ sản trong nước, khu vực và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản