Ngành Nuôi Trồng Thuỷ Sản

Trường Cao Đẳng Thuỷ Sản - CDTS

Phố Lý Nhân Tông, Phường Đình Bảng, Quận Từ Sơn, Bắc Ninh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Nuôi Trồng Thuỷ Sản

Chương trình giáo dục cao đẳng Ngành Nuôi Trồng Thuỷ Sản cung cấp cho sinh viên môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, các kỹ năng cơ bản và cần thiết nhằm đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu xã hội. Với mục tiêu cụ thể:
- Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, hiểu biết các giá trị đạo đức và ý thức trách nhiệm công dân, hiểu biết về văn hóa - xã hội, kinh tế, pháp luật, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có ý thức học tập để nâng cao năng lực và trình độ, có ý thức rèn luyện sức khỏe để làm việc
- Hiểu các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu và vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn và kiến thức cơ sở vào ngành đào tạo
- Thực hành thành thạo các qui trình kỹ thuật sản xuất giống thủy sản, Nuôi Trồng Thuỷ Sản thương phẩm, sản xuất thức ăn, quản lý môi trường Nuôi Thuỷ Sản
- Thực hành phòng trị bệnh trong Nuôi Trồng Thuỷ Sản
- Có kỹ năng làm việc độc lập, theo nhóm và với cộng đồng, giao tiếp và truyền đạt thông tin, thu thập, xử lý thông tin, sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ phục vụ công việc chuyên môn

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định của Trường Cao Đẳng Thuỷ Sản

Thời Lượng

Thời gian học: 3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Nuôi Trồng Thuỷ Sản


- Năm học thứ nhất
+ Học kỳ 1 bao gồm 7 môn 27 DVHT (Những NLCB của CN Mác - Lênin, Giáo dục quốc phòng 1, Kỹ năng giao tiếp,...)
+ Học kỳ 2 bao gồm 10 môn 34 DVHT (Đường lối CM của ĐCS Việt Nam, Tin học đại cương, Sinh học đại cương,...)
- Năm học thứ 2
+ Học kỳ 1 bao gồm 11 môn 35 DVHT (Di truyền và CS chọn giống TS, Hóa sinh, Sinh lý động vật,...)
+ Học kỳ 2 bao gồm 5 môn 19 DVHT (Công trình và thiết bị NTS, Dinh dưỡng và thức ăn trong NTTS, Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt,...)
- Năm học thứ 3
+ Học kỳ 1 bao gồm 5 môn 20 DVHT (Bệnh học thủy sản, KT SXG & nuôi cá biển, KT SXG và nuôi giáp xác,...)
+ Học kỳ 2 bao gồm 3 môn 18 DVHT (Thực tập tốt nghiệp, Khai thác và BV nguồn lợi TS, Bảo quản SP sau thu hoạch)

Trường Cao Đẳng Thuỷ Sản - CDTS
Phố Lý Nhân Tông, Phường Đình Bảng, Quận Từ Sơn, Bắc Ninh
Người liên hệ: Bộ Phận Tư Vấn Đào Tạo
Điện thoại: (0241)3840240
Website: http://cdts.edu.vn - Email: phongdt@cdts.edu.vn
Sau 45 năm xây dựng và trưởng thành Trường Cao Đẳng Thuỷ Sản đã dần đi vào thế phát triển theo hướng ổn định và bền vững, tạo đà để tiếp tục phát triển thành một trường Đại học đa cấp học, đa ngành học, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Từ thời kỳ đầu giai đoạn 1962-1970, nhà trường chỉ có 1 cấp đào tạo, đến nay Trường đã có 4 cấp đào tạo với hơn 10 ngành học. Nhà tr­ường đã được Đảng, Nhà n­ước, Chính phủ tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba. Đặc biệt trường đã được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Với yêu cầu mới của một trường Cao đẳng, nhà trường tiếp tục được Nhà nước quan tâm đầu tư 3 dự án, đó là: dự án xây dựng đường và cơ sở hạ tầng, dự án khu giáo dục thể chất và nhà ký túc xá số 2 trên khu đất mở rộng của trường tại thôn Long Vĩ, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và dự án nâng cấp Trại Thực nghiệm nuôi trồng Thuỷ sản tại xã Minh Thành, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Sứ mạng hoạt động của Trường Cao Đẳng Thuỷ Sản là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ và có khả năng hội nhập khu vực và quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của các ngành kinh tế khác, trong đó lấy đào tạo nhân lực thuỷ sản làm trọng điểm. Với tầm nhìn đó là: Trường Cao Đẳng Thuỷ Sản là trường trọng điểm quốc gia, có thương hiệu về lĩnh vực Thuỷ sản trong nước, khu vực và quốc tế. Đến năm 2015 trường Cao đẳng Thuỷ sản có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để trở thành một trường Đại học Công nghệ và Thuỷ sản.
  • » Xem thêm
    • Mục tiêu của Trường Cao Đẳng Thuỷ Sản là đổi mới cơ bản và toàn diện, đảm bảo mang lại điều kiện làm việc thuận lợi, phát huy cao độ trí tuệ, năng lực của cán bộ, giáo viên nhà trường cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho người học để không ngừng nâng cao chất lượng học tập với những kỹ năng tiên tiến hiện đại và những kiến thức cần thiết để tiến thân lập nghiệp, phấn đấu trở thành trường Cao đẳng trọng điểm về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phát triển thương hiệu về lĩnh vực thuỷ sản trong nước, khu vực và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản