Công Nghệ Thông Tin

Trường Cao Đẳng Thuỷ Sản - CDTS

Phố Lý Nhân Tông, Phường Đình Bảng, Quận Từ Sơn, Bắc Ninh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin

Ngành Công Nghệ Thông Tin của Trường Cao Đẳng Thuỷ Sản đào tạo cử nhân chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin có kiến thức cơ bản và chuyên sâu, có năng lực ứng dụng các thành quả mới nhất của Công Nghệ Thông Tin hướng tới nền kinh tế tri thức, có khả năng tổ chức khai thác có hiệu quả phần mềm ứng dụng trong công nghệ điều khiển, các hệ thống kỹ thuật, mạng máy tính, viễn thông, có khả năng thiết kế phần mềm phục vụ công tác quản lý, khoa học, kinh tế. Mục tiêu đào tạo ngành Công Nghệ Thông Tin
- Có kiến thức tốt về cơ sở ngành như: kỹ thuật lập trình, cơ sở dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, phân tích thiết kế hệ thống, lập trình hướng đối tượng, mạng máy tính, thiết kế Web căn bản
+ Có kiến thức chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động trong lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin như công nghệ lập trình
+ Có khả năng thiết kế, xây dựng và phát triển hệ thống thông tin cũng như hệ thống mạng cục bộ cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp. Sử dụng thành thạo các hệ quản trị cơ sở dữ liệu
+ Có khả năng lập trình tạo các ứng dụng ở mức độ vừa, có kinh nghiệm thao tác trên những phần mềm công cụ và những phần mềm ứng dụng mới có tính thiết thực cao
+ Có khả năng tự học, tự nghiên cứu
+ Có khả năng liên thông đại học: trên cơ sở kiến thức được trang bị, người học từng bước hoàn thiện khả năng tự bồi dưỡng và tiếp tục học ở trình độ cao hơn
- Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp ngành Công Nghệ Thông Tin: có thể làm việc tại các công ty phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm, tìm giải pháp ứng dụng tin học cho doanh nghiệp, bộ phận vận hành và phát triển CNTT của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng,…các doanh nghiệp có ứng dụng CNTT, các cơ quan thống kê xử lý số liệu, dự báo khuynh hướng của dữ liệu trong tương lai, các đơn vị cần đội ngũ làm Tin học để tập hợp và phân tích dữ liệu nhằm hỗ trợ lãnh đạo trong đơn vị, có thể đảm nhận công tác giảng dạy ở các trường trung học chuyên nghiệp và trung học phổ thông sau khi tích lũy thêm các tín chỉ về giáo dục học và phương pháp giảng dạy, cán bộ ứng dụng công nghệ thông tin ở các trung tâm, trường cao đẳng, cơ quan đơn vị nhà nước, các chuyên viên lập trình tại các công ty phần mềm.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định của Trường Cao Đẳng Thuỷ Sản

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin


- Năm học thứ nhất
+ Học kỳ 1 bao gồm 7 môn 27 DVHT (Những NLCB của CN Mác - Lênin, Tiếng Anh (1), Kỹ năng giao tiếp,...)
+ Học kỳ 2 bao gồm 9 môn 31 DVHT (Đường lối CM của ĐCS Việt Nam, Tiếng Anh (2), Tư tưởng Hồ Chí Minh,...)
- Năm học thứ hai
+ Học kỳ 1 bao gồm 10 môn 36 DVHT (Phương pháp tính, Cấu trúc máy tính, Cấu trúc DL và giải thuật,...)
+ Học kỳ 2 bao gồm 3 môn 13 DVHT (Phân tích và thiết kế HT TT, Lắp ráp và sửa chữa máy tính, Thiết kế Website,...)
- Năm học thứ ba
+ Học kỳ 1 bao gồm 7 môn 27 DVHT (Lập trình hướng đối tượng, Lập trình. Net, Quản trị mạng,...)
+ Học kỳ 2 bao gồm 2 môn 8 DVHT (An toàn bảo mật thông tin, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu)

Trường Cao Đẳng Thuỷ Sản - CDTS
Phố Lý Nhân Tông, Phường Đình Bảng, Quận Từ Sơn, Bắc Ninh
Người liên hệ: Bộ Phận Tư Vấn Đào Tạo
Điện thoại: (0241)3840240
Website: http://cdts.edu.vn - Email: phongdt@cdts.edu.vn
Sau 45 năm xây dựng và trưởng thành Trường Cao Đẳng Thuỷ Sản đã dần đi vào thế phát triển theo hướng ổn định và bền vững, tạo đà để tiếp tục phát triển thành một trường Đại học đa cấp học, đa ngành học, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Từ thời kỳ đầu giai đoạn 1962-1970, nhà trường chỉ có 1 cấp đào tạo, đến nay Trường đã có 4 cấp đào tạo với hơn 10 ngành học. Nhà tr­ường đã được Đảng, Nhà n­ước, Chính phủ tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba. Đặc biệt trường đã được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Với yêu cầu mới của một trường Cao đẳng, nhà trường tiếp tục được Nhà nước quan tâm đầu tư 3 dự án, đó là: dự án xây dựng đường và cơ sở hạ tầng, dự án khu giáo dục thể chất và nhà ký túc xá số 2 trên khu đất mở rộng của trường tại thôn Long Vĩ, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và dự án nâng cấp Trại Thực nghiệm nuôi trồng Thuỷ sản tại xã Minh Thành, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Sứ mạng hoạt động của Trường Cao Đẳng Thuỷ Sản là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ và có khả năng hội nhập khu vực và quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của các ngành kinh tế khác, trong đó lấy đào tạo nhân lực thuỷ sản làm trọng điểm. Với tầm nhìn đó là: Trường Cao Đẳng Thuỷ Sản là trường trọng điểm quốc gia, có thương hiệu về lĩnh vực Thuỷ sản trong nước, khu vực và quốc tế. Đến năm 2015 trường Cao đẳng Thuỷ sản có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để trở thành một trường Đại học Công nghệ và Thuỷ sản.
  • » Xem thêm
    • Mục tiêu của Trường Cao Đẳng Thuỷ Sản là đổi mới cơ bản và toàn diện, đảm bảo mang lại điều kiện làm việc thuận lợi, phát huy cao độ trí tuệ, năng lực của cán bộ, giáo viên nhà trường cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho người học để không ngừng nâng cao chất lượng học tập với những kỹ năng tiên tiến hiện đại và những kiến thức cần thiết để tiến thân lập nghiệp, phấn đấu trở thành trường Cao đẳng trọng điểm về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phát triển thương hiệu về lĩnh vực thuỷ sản trong nước, khu vực và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản