Kế Toán

Trường Cao Đẳng Thuỷ Sản - CDTS

Phố Lý Nhân Tông, Phường Đình Bảng, Quận Từ Sơn, Bắc Ninh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kế Toán

Ngành Kế Toán của Trường Cao Đẳng Thuỷ Sản đào tạo Kế Toán viên trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ tốt, nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở, có khả năng thực hành về nghiệp vụ Kế Toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn Kế Toán và tổ chức công tác Kế Toán ở các đơn vị, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường. Sau khi hoàn thành chương trình học sinh viên sẽ có:
- Kiến thức
+ Có những kiến thức cơ bản cần thiết và tương đối có hệ thống về khoa học tự nhiên, xã hội, đủ để tiếp thu kiến thức khoa học cơ sở, chuyên ngành, có năng lực thực hành thành thạo về nghiệp vụ Kế Toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn Kế Toán, đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, về khoa học kế toán, về khoa học tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước
- Kỹ năng
+ Thành thạo trong việc định khoản các nghiệp vụ kinh tế, lập các loại chứng từ Kế Toán, ghi chép sổ sách Kế Toán, tính toán chi phí, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
+ Phân tích hoạt động kinh tế tài chính và đề xuất ý kiến giúp nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiến hành các giải pháp quản lý doanh nghiệp đúng pháp luật, kinh doanh đạt hiệu quả cao
+ Biết sử dụng máy tính để làm Kế Toán, để soạn thảo văn bản và biết sử dụng các phần mềm Kế Toán quản lý tài sản của doanh nghiệp
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: cử nhân cao đẳng Kế Toán có thể đảm nhiệm với cương vị tại các doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế như nhân viên Kế Toán, kinh doanh, cán bộ tín dụng,...

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định của Trường Cao Đẳng Thuỷ Sản

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kế Toán


- Năm học thứ nhất
+ Học kỳ 1 bao gồm 7 môn 27 DVHT (Những NLCB của CN Mác - Lênin, Tiếng Anh (1), Kỹ năng giao tiếp,...)
+ Học kỳ 2 bao gồm 9 môn 31 DVHT (Đường lối CM của ĐCS Việt Nam, Tiếng Anh (2), Lịch sử các học thuyết KT,...)
- Năm học thứ hai
+ Học kỳ 1 bao gồm 10 môn 35 DVHT (Nguyên lý thống kê, Nguyên lý kế toán, Lý thuyết tài chính tiền tệ,...)
+ Học kỳ 2 bao gồm 6 môn 25 DVHT (Thống kê doanh nghiệp, Tin học kế toán, Kế toán thuế,...)
- Năm học thứ ba
+ Học kỳ 1 bao gồm 4 môn 14 DVHT (Kế toán quản trị, Kiểm toán căn bản, Phân tích hoạt động KD,...)
+ Học kỳ 2 bao gồm 2 môn 6 DVHT (Thị trường chứng khoán, Kế toán thương mại DV)

Trường Cao Đẳng Thuỷ Sản - CDTS
Phố Lý Nhân Tông, Phường Đình Bảng, Quận Từ Sơn, Bắc Ninh
Người liên hệ: Bộ Phận Tư Vấn Đào Tạo
Điện thoại: (0241)3840240
Website: http://cdts.edu.vn - Email: phongdt@cdts.edu.vn
Sau 45 năm xây dựng và trưởng thành Trường Cao Đẳng Thuỷ Sản đã dần đi vào thế phát triển theo hướng ổn định và bền vững, tạo đà để tiếp tục phát triển thành một trường Đại học đa cấp học, đa ngành học, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Từ thời kỳ đầu giai đoạn 1962-1970, nhà trường chỉ có 1 cấp đào tạo, đến nay Trường đã có 4 cấp đào tạo với hơn 10 ngành học. Nhà tr­ường đã được Đảng, Nhà n­ước, Chính phủ tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba. Đặc biệt trường đã được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Với yêu cầu mới của một trường Cao đẳng, nhà trường tiếp tục được Nhà nước quan tâm đầu tư 3 dự án, đó là: dự án xây dựng đường và cơ sở hạ tầng, dự án khu giáo dục thể chất và nhà ký túc xá số 2 trên khu đất mở rộng của trường tại thôn Long Vĩ, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và dự án nâng cấp Trại Thực nghiệm nuôi trồng Thuỷ sản tại xã Minh Thành, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Sứ mạng hoạt động của Trường Cao Đẳng Thuỷ Sản là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ và có khả năng hội nhập khu vực và quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của các ngành kinh tế khác, trong đó lấy đào tạo nhân lực thuỷ sản làm trọng điểm. Với tầm nhìn đó là: Trường Cao Đẳng Thuỷ Sản là trường trọng điểm quốc gia, có thương hiệu về lĩnh vực Thuỷ sản trong nước, khu vực và quốc tế. Đến năm 2015 trường Cao đẳng Thuỷ sản có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để trở thành một trường Đại học Công nghệ và Thuỷ sản.
  • » Xem thêm
    • Mục tiêu của Trường Cao Đẳng Thuỷ Sản là đổi mới cơ bản và toàn diện, đảm bảo mang lại điều kiện làm việc thuận lợi, phát huy cao độ trí tuệ, năng lực của cán bộ, giáo viên nhà trường cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho người học để không ngừng nâng cao chất lượng học tập với những kỹ năng tiên tiến hiện đại và những kiến thức cần thiết để tiến thân lập nghiệp, phấn đấu trở thành trường Cao đẳng trọng điểm về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phát triển thương hiệu về lĩnh vực thuỷ sản trong nước, khu vực và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản