Công Nghệ Thông Tin - Hệ Đại Học

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN

567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin

Đào tạo cử nhân ngành Công Nghệ Thông Tin, có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ để có thể góp phần phát triển và ứng dụng Công Nghệ Thông Tin của đơn vị và xã hội. Với mục tiêu cụ thể:
- Về kiến thức:
+ Có năng lực trình bày cô đọng các vấn đề khoa học
+ Có khả năng làm việc hiệu quả như thành viên của một nhóm nghiên cứu tin học và phát triển phần mềm
+ Có trình độ Toán học rời rạc cao để hiểu và giải quyết được các mối liên quan có bản chất Toán học thuộc các vấn đề phải giải quyết,...
- Về kỹ năng, thái độ và đạo đức nghề nghiệp:
+ Có phẩm chất cơ bản của cán bộ cử nhân Công Nghệ Thông Tin
+ Thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực
+ Có kỹ năng thực hiện, phác thảo và nâng cao hệ thống phần mềm dựa trên cơ sở máy tính
+ Có kỹ năng đánh giá hệ thống máy tính theo các thuộc tính chất lượng nói chung và khả năng ứng dụng để giải quyết các vấn đề thực tế
+ Có kỹ năng sử dụng các nguyên tắc quản lý có hiệu lực các thông tin, tổ chức thông tin và năng lực thu hồi thông tin cho các loại thông tin khác nhau, kể cả văn bản, hình ảnh, âm thanh và băng hình
+ Có kỹ năng áp dụng các nguyên lý về sự giao tiếp người – máy để đánh giá và thiết kế một khối lượng lớn các sản phẩm dựa trên sử dụng giao diện chung, các trang Web và các hệ thống truyền thông
+ Có kỹ năng phát triển công việc một cách hiệu quả thông qua sử dụng các công cụ để thiết kế và xây dựng các phần mềm cho máy tính để giải quyết các vấn đề thực tiễn, biết cách thao tác các công cụ máy tính và sử dụng hệ thống phần mềm một cách hiệu quả

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 4 năm. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 135 Tín chỉ (TC)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin


- Kiến thức giáo dục đại cương: 55TC (Không tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng)
+ Lý luận Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (10 TC)
+ Khoa học xã hội và nhân văn (10TC)
+ Ngoại ngữ (7 TC)
+ Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên (28 TC)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 80TC
+ Kiến thức cơ sở của ngành (14 TC)
+ Kiến thức ngành (56TC)
+ Khóa luận tốt nghiệp hoặc Học phần chuyên môn thay thế: (10 TC)

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN
567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc
Người liên hệ: Trường Đại Học Tây Nguyên
Điện thoại: (0500)3825185
Website: http://www.ttn.edu.vn -
Trường Đại Học Tây Nguyên được thành lập là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đây là điều kiện thuận lợi để con em các dân tộc thiểu số được đào tạo trình độ đại học và sau đại học ngay trên quê hương mình. Từ cơ sở nhỏ bé khi mới thành lập, đến nay trường Đại Học Tây Nguyên đã trở thành trung tâm đào tạo, trung tâm văn hoá, khoa học kỹ thuật trọng điểm của khu vực, đã đào tạo được gần 12.000 kỹ sư, bác sỹ, giáo viên, cử nhân kinh tế, triển khai có hiệu quả hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị khu vực Tây Nguyên và cả nước. Những thành tựu mà nhà trường đã đạt được là hết sức to lớn và rất đáng tự hào.
Đồng bộ tài khoản