Công Tác Xã Hội ( Bậc Đại Học)

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU

Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Tác Xã Hội

Đào tạo cử nhân đại học Xã hội học, định hướng nghề nghiệp Công tác xã hội có hệ thống kiến thức cơ bản, chuyên môn tương đối hoàn chỉnh về Xã hội học và Công tác xã hội, có nghiệp vụ và kỹ năng thực hành nghề nghiệp về Xã hội học và công tác xã hội; có khả năng nghiên cứu và giảng dạy xã hội học và làm công tác xã hội chuyên nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau như: sức khoẻ, giáo dục, pháp luật, kinh tế, truyền thông, xã hội, văn hoá, môi trường... tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp; có khả năng học sau đại học.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Tác Xã Hội


- Xã hội học đô thị
- Xã hội học kinh tế
- Xã hội học chính trị
- Xã hội học văn hóa
- Xã hội học truyền thông đại chúng
- Xã hội học gia đình
- Xã hội học về giới
- Chính sách xã hội
- Tổ chức và phát triển cộng đồng
- Công tác xã hội với cá nhân và nhóm
- Xã hội học và dư luận xã hội học

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU
Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (037)3910222
Website: http://www.hdu.edu.vn -
Là trường đại học công lập đa ngành, Trường Đại học Hồng Đức không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý để hội nhập và phát triển. Tầm nhìn chiến lược đến năm 2020: Trường ĐHHĐ là địa chỉ tin cậy, có uy tín về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở một số chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học giáo dục, kỹ thuật công nghệ, nông - lâm - ngư nghiệp, quản lý kinh tế đạt ngang tầm với các trường đại học lớn, có uy tín trong nước.
Đồng bộ tài khoản