Cử Nhân Ngành Kế Toán

Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTT

300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Ngành Kế Toán

Chương trình đào tạo chuyên gia Kế toán trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt, nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, có kỹ năng thực hành thành thạo về nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm
đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường. Sinh viên tốt nghiệp làm việc với cương vị kế toán viên ở khu vực quản lý nhà nước và tại các doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp THPT và đạt điểm đầu vào theo quy chế tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Ngành Kế Toán


- Giáo dục đại cương.
+ Lý luận Triết học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.
+ Khoa học xã hội.
+ Nhân văn – nghệ thuật.
+ Ngoại ngữ.
+ Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên.
+ Giáo dục thể chất.
+ Giáo dục quốc phòng .
- Giáo dục chuyên ngành.
+ Kinh tế học.
+ Nguyên lý kế toán.
+ Nguyên lý thống kê.
+ Nhập môn tài chính tiền tệ.
+ Marketing căn bản.
+ Nghiệp vụ hành chính văn phòng.
+ Anh văn chuyên ngành.
+ Kế toán doanh nghiệp sản xuất.
+ Kế toán hành chính sự nghiệp.
+ Kế toán thương mại dịch vụ.
+ Kiểm toán.
+ Phân tích hoạt động kinh tế.
+ Chứng từ sổ sách.
+ Tài chính doanh nghiệp.
+ Tài chính hành chính sự nghiệp.
+ Quản trị sản xuất và dịch vụ.
+ Thị trường chứng khoán.
+ Thực hành kế toán máy.
+ Tin học kế toán.
+ Thanh toán quốc tế.
+ Kinh tế đối ngoại và hội nhập.
+ Thống kê doanh nghiệp.
+ Thẩm định dự án đầu tư.

Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTT
300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)62619423 - (08)39411189
Website: http://www.ntt.edu.vn -
Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành là một trường đại học đa ngành, đa nghề, đa bậc học, đa cơ sở đào tạo. Hiện nay, nhà trường có đội ngũ hơn 2.000 CB, GV, CNV trong đó hơn 62% có trình độ giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ , thạc sỹ còn lại là kỹ sư và cử nhân, với quy mô hơn 26.000 học sinh sinh viên. Nhà trường hiện đang đào tạo gần 40 chuyên ngành trên các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, khoa học bảo vệ sức khỏe, ngoại ngữ: Anh -Nhật - Trung - Hàn và khoa học xã hội và nhân văn ở bậc đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, liên thông và đào tạo từ xa. Nhà trường luôn có những chính sách thu hút người tài giỏi về làm giảng viên với tinh thần tôn sư trọng đạo và luôn luôn đòi hỏi giảng viên phải dạy người, dạy nghề để các em học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường có khả năng lập thân, lập nghiệp. Với triết lý đào tạo: “Thực học, thực hành, thực danh, thực nghiệp”, để nâng cao giá trị bản thân người học đối với gia đình, cộng đồng và xã hội. Chính vì vậy, học sinh sinh viên của trường đại học Nguyễn Tất Thành tốt nghiệp ra trường đã được các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng và sử dụng lao động cả trong và ngoài nước chấp nhận tuyển dụng lên đến 94-95% có việc làm. Bởi vì trong thời gian đào tạo các em học sinh sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp mà còn được trang bị các kỹ năng mềm, kỹ năng ứng xử, kỹ năng sống, nên khi các em tốt nghiệp ra trường các em rất tự tin, chủ động, sáng tạo và có khả năng phản biện cao.
Đồng bộ tài khoản