Cử Nhân Quản Trị Nhân Lực

Trường Đại Học Hoa Sen

8 Nguyễn Văn Tráng, Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Nhân Lực

Nguồn nhân lực là một yếu tố quan trọng trong sự phát triển và thành công của một doanh nghiệp. Trước đây quản trị nguồn nhân lực tập trung trong hai công tác tuyển dụng và điều hành nhân sự, chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi cảm tính và thường thiếu đo lường chất lượng. Thời gian gần đây các doanh nghiệp bắt đầu chú trọng đến các chức năng chuyên môn trong công tác quản trị nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu hoạt động ngày càng phức tạp. Từ đó xuất hiện các chức năng chuyên môn như: Chịu trách nhiệm tuyển dụng, chịu trách nhiệm về biên chế, chịu trách nhiệm về quan hệ xã hội, tư vấn nhân sự, phụ trách đào tạo, giám đốc nhân sự… Các chức năng này không chỉ xuất hiện trong nội bộ hầu hết các công ty lớn mà còn ở các cơ quan, công ty tư vấn.
Nhằm trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng và nghệ thuật về quản trị nhân lực trong nền kinh tế thị trường; các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị nhân lực và khả năng đưa ra các quyết định điều hành nhân lực trong các tổ chức. Mục tiêu chương trình đào tạo:
Về kiến thức - kỹ năng:
Phát hiện vấn đề, phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề về quản trị nhân lực, tư vấn, hoạch định các chính sách quản trị nhân lực, lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động nhằm xây dựng, củng cố, duy trì và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của tổ chức
Trình độ ngoại ngữ:
Trình độ ngoại ngữ đạt 400 điểm TOEIC hoặc tương đương.
Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:
Khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có thể làm việc tại các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội, các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân với tư cách là nhà quản trị, quản lý nhân lực

Đối Tượng Tham Gia

Các bạn có đam mê với ngành và theo quy định tuyển sinh của Bộ Giáo Dục, Trường Đại Học Hoa Sen

Thời Lượng

Khối lượng kiến thức toàn khóa là 142 tín chỉ, hoàn thành khóa học cử nhân quan trị nhân lực trong vòng 4 hoặc 3 năm (tùy theo hệ bậc đại học/ cao đẳng)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Nhân Lực


Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản và kỹ năng quản trị hiện đại trong lĩnh vực quản lý con người, nhằm ứng dụng lý thuyết vào các hoạt động thực tế tại doanh nghiệp trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, cụ thể:
- Các nguyên lý quản trị và kinh tế học cơ bản
- Các công cụ phân tích và thiết kế công việc
- Các nguyên lý quản trị nhân sự cơ bản và hiện đại
- Quy trình quản trị nhân sự thông qua tiêu chuẩn quản trị chất lượng
- Quy trình tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân lực
- Quy trình đánh giá hoạt động và trả lương, phúc lợi cho người lao động
- Kiến thức liên quan đến Luật lao động và Luật Công đoàn
- Quy trình ký kết Hợp đồng lao động và Thỏa ước lao động tập thể
- Kỹ năng tiếng Anh chuyên ngành liên quan đến quản trị nhân sự

Trường Đại Học Hoa Sen
8 Nguyễn Văn Tráng, Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng Tư vấn tuyển sinh
Điện thoại: 19001278
Website: http://www.hoasen.edu.vn - Email: tuyensinh@hoasen.edu.vn
Trường Đại Học Hoa Sen được thành lập vào năm 1991, giai đoạn nền kinh tế - xã hội chuyển mình hội nhập quốc tế, nhà trường xác định mục tiêu giáo dục và đào tạo thực chất, dấn thân vào thẳng nhu cầu của xã hội, bằng các trường chương trình kỹ thuật viên. Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội tiếp tục được duy trì và phát triển khi trường trở thành trường Cao đẳng vào những năm cuối thế kỷ 20. Tầm nhìn, sứ mệnh và triết lý đào tạo hình thành dựa trên giá trị cốt lõi này tiếp tục đưa đại học Hoa Sen phát triển với tư cách trường Đại học bắt đầu từ năm 2006.
Đồng bộ tài khoản