Đánh Giá Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp

Trung Tâm Đào Tạo TAF

Lầu 3, Toà nhà ITAXA, 19 Võ Văn Tần, P. 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Đánh Giá Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh

Kinh doanh là một trong những hoạt động phong phú nhất của loài người. Hoạt động kinh doanh thường được thông qua các thể chế kinh doanh như công ty, tập đoàn, tư nhân... nhưng cũng có thể là hoạt động tự thân của các cá nhân. Để đánh giá các hoạt động kinh doanh, người ta có nhiều chỉ tiêu khác nhau như doanh thu, tăng trưởng, lợi nhuận biên, lợi nhuận ròng... Và khi đã đánh giá được hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có thể tìm ra cho mình một hướng đi đúng đắn và nâng cao hiệu quả kinh doanh sau này. Nhằm hướng đến thường xuyên hay định kỳ nhìn nhận, đánh giá, điều chỉnh lại những sản phẩm, hoạt động đang kinh doanh tại doanh nghiệp, khoá học giới thiệu cho học giới thiệu đến học học viên một số kiến thức và phương pháp để có thể đánh giá được quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối Tượng Tham Gia

Các cán bộ, nhân viên và các bạn có nhu cầu tìm hiểu về việc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Thời Lượng

2 buổi

Nội Dung Khóa Học Đánh Giá Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh


  • Giới thiệu kỹ thuật CVP và những ứng dụng của kỹ thuật CVP trong quản trị hoạt động hàng kỳ
  • Phương pháp, kỹ thuật đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
  • Giới thiệu các khái niệm liên quan đến kỹ thuật CVP
  • Tổ chức thông tin cần thiết để vận dụng kỹ thuật CVP trong đánh giá tiềm năng, lựa chọn phương án, điều chỉnh giá bán hoạt động kinh doanh.
  • Quy trình và phân tích các báo cáo vận dụng kỹ thuật CVP trong đánh giá tiềm năng, lựa chọn phương án, điều chỉnh giá bán hoạt động kinh doanh.
  • Giới thiệu và phân tích ưu nhược điểm của các nội dung, phương pháp đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cổ điển và hiện nay.
  • Giới thiệu nội dung, quy trình nghiệp vụ kỹ thuật đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp qua BSC

Ưu Đãi Chung

- Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp của VCCI” hỗ trợ 5% học phí
- Giảm 10% học phí đăng ký toàn bộ chương trình
- Giảm 5% học phí đăng ký từ 3 người trở lên.
- Giảm 5% học phí đăng ký trước ngày học 10 ngày
- Giảm 10% học phí thành viên TAF
- Tặng 1 suất tham dự chương trình cập nhật kiến thức thuế TAF

Trung Tâm Đào Tạo TAF
Lầu 3, Toà nhà ITAXA, 19 Võ Văn Tần, P. 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Mr Sang
Điện thoại: 0862602070 - 0907429799
Website: http://www.taf.com.vn - Email: daotaoTAF@dgn.com.vn
TAF là trung tâm bồi dưỡng và cập nhật kiến thức, kỹ năng mềm trong lĩnh vực về tài chính, kế toán, kiểm toán và pháp luật cho doanh nghiệp.
TAF lấy định hướng tổ chức các chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực của người đang làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến Thuế, Kế toán và Tài chính. Phương châm chất lượng của TAF là tính thực tiễn và khả năng ứng dụng mà người học nhận được sau khóa học.
Đồng bộ tài khoản