Quản Trị Viên Thuế

Trung Tâm Đào Tạo TAF

Lầu 3, Toà nhà ITAXA, 19 Võ Văn Tần, P. 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị Viên Thuế

Chương trình đào tạo Quản Trị Viên Thuế ra đời nhằm giải quyết nhu cầu bức thiết này. Tập hợp các chuyên gia kế toán, thuế và luật giàu kinh nghiệm, CBAM-VCCI triển khai chương trình này nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cơ hội đào tạo và bổ nhiệm một quản trị viên về thuế ngay tại đơn vị mình. Chương trình cũng sẽ giúp các kế toán thuế hiện hữu cải tiến hiệu quả công việc và khám phá cơ hội tiết kiệm chi phí thuế. Cung cấp kiến thức, kỹ thuật để thực hiện chức năng của Quản Trị Viên thuế trong công ty, nắm vững hệ thống pháp luật về thuế và quy trình xử lý nghiệp vụ thuế, kỹ thuật thiết kế và vận hành bộ máy kế toán; hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ về thuế tại doanh nghiệp. Chủ động phối hợp công tác với cơ quan thuế, trong kiểm tra thanh tra, quyết toán thuế, sử dụng hiệu quả các dịch vụ về thuế.

Đối Tượng Tham Gia

Các thành viên phòng kế toán, Phòng pháp chế, quản trị viên trong lĩnh vực thuế tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Các đối tượng cần trang bị kiến thức để làm việc

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Khóa Học Quản Trị Viên Thuế


- Tổng quan về thuế và hệ thống thuế Việt Nam.
- Chân dung quản trị viên thuế.
- Đạo đức nghề nghiệp quản trị viên thuế.
- Các luật thuế dành cho doanh nghiệp.
- Kế toán thuế, chênh lệch giá trị tính thuế đối với các khoản thuế hoãn lại
- Kỹ thuật xử lý chênh lệch kế toán - thuế
- Tối ưu hóa chi phí thuế ( thuế GTGT, TNDN, TNCN, Nhà thầu…)
- Quản trị rủi ro trong hợp đồng kinh tế
- Thủ tục, quy trình kiểm tra, thanh tra thuế.
- Tổ chức, lưu trữ hệ thống chứng từ, hồ sơ thuế.
- Gian lận thuế, sai sót thuế, cơ chế xử lý vi phạm.
- Ưu đãi thuế, miễn giảm thuế, tiết kiệm thuế.
- Lập kế hoạch thuế, chiến lược thuế
- Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro về thuế.
- Thuế quốc tế (các hiệp định thuế, thông lệ thuế).
- Sổ tay quản trị viên thuế.

Ưu Đãi Chung

- Đóng phí trước ngày khai giảng 10 ngày: 3.700.000
- Đăng ký từ 3 người trở lên: giảm 8%
- Tặng 2 kỳ tham dự “Chương trình cập nhật kiến thức thuế - kế toán định kỳ”

Trung Tâm Đào Tạo TAF
Lầu 3, Toà nhà ITAXA, 19 Võ Văn Tần, P. 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Mr Sang
Điện thoại: 0862602070 - 0907429799
Website: http://www.taf.com.vn - Email: daotaoTAF@dgn.com.vn
TAF là trung tâm bồi dưỡng và cập nhật kiến thức, kỹ năng mềm trong lĩnh vực về tài chính, kế toán, kiểm toán và pháp luật cho doanh nghiệp.
TAF lấy định hướng tổ chức các chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực của người đang làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến Thuế, Kế toán và Tài chính. Phương châm chất lượng của TAF là tính thực tiễn và khả năng ứng dụng mà người học nhận được sau khóa học.
Đồng bộ tài khoản