Dự Toán Và Kiểm Soát Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh

Trung Tâm Đào Tạo TAF

Lầu 3, Toà nhà ITAXA, 19 Võ Văn Tần, P. 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Dự Toán Và Kiểm Soát Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh

Khoá học “Dự toán và kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh” giúp học viên xây dựng một kế hoạch kinh doanh chuyên nghiệp cho bản thân trong quá trình triển khai một ý tưởng kinh doanh đi đến thành công. Xây dựng dự toán để làm cơ sở tiền đề cho việc tổ chức và kiểm soát chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua đó xây dựng dự toán để làm tiền đề cho việc tổ chức, kiểm soát chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết thúc khoá học, học viên nắm được các phương thức thực tế để thực hiện việc lập kế hoạch, dự toán kinh doanh trong doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất và phân tích một số kế hoạch,dự toán kinh doanh của doanh nghiệp thực tế.

Đối Tượng Tham Gia

Các cán bộ, nhân viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về việc dự toán và kiểm soát hoạt động kinh doanh

Thời Lượng

2 buổi

Nội Dung Khóa Học Dự Toán Và Kiểm Soát Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh


- Chiến lược, kế hoạch, dự toán và mối quan hệ giữa chiến lược, kế hoạch, dự toán hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường
- Mô hình tổ chức lập dự toán ở doanh nghiệp.
- Hệ thống dự toán và nguyên lý thiết kế các bản dự toán của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
- Gợi ý về hệ thống dự toán ở một doanh nghiệp sản xuất và thương mại (nguồn thông tin cần, các bảng dự toán, sử dụng các bảng dự toán để kiểm soát và đánh giá tài chính)

Ưu Đãi Chung

- Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp của VCCI” hỗ trợ 5% học phí
- Giảm 10% học phí đăng ký toàn bộ chương trình
- Giảm 5% học phí đăng ký từ 3 người trở lên.
- Giảm 5% học phí đăng ký trước ngày học 10 ngày
- Giảm 10% học phí thành viên TAF
- Tặng 1 suất tham dự chương trình cập nhật kiến thức thuế TAF

Trung Tâm Đào Tạo TAF
Lầu 3, Toà nhà ITAXA, 19 Võ Văn Tần, P. 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Mr Sang
Điện thoại: 0862602070 - 0907429799
Website: http://www.taf.com.vn - Email: daotaoTAF@dgn.com.vn
TAF là trung tâm bồi dưỡng và cập nhật kiến thức, kỹ năng mềm trong lĩnh vực về tài chính, kế toán, kiểm toán và pháp luật cho doanh nghiệp.
TAF lấy định hướng tổ chức các chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực của người đang làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến Thuế, Kế toán và Tài chính. Phương châm chất lượng của TAF là tính thực tiễn và khả năng ứng dụng mà người học nhận được sau khóa học.
Đồng bộ tài khoản