Quy Trình Chọn Lựa Sản Phẩm Kinh Doanh

Trung Tâm Đào Tạo TAF

Lầu 3, Toà nhà ITAXA, 19 Võ Văn Tần, P. 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Quy Trình Chọn Lựa Sản Phẩm Kinh Doanh

Việc đi tìm một nhà cung cấp giải pháp phần mềm quản lý không đơn giản như đi tìm một nhà cung cấp các sản phẩm hữu hình. Làm sao để quá trình lựa chọn đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp, phù hợp với những điều kiện cụ thể của doanh nghiệp. Những điều kiện đó bao gồm: trình độ nhân sự, nguồn lực về thời gian, tài chính, cơ sở hạ tầng và cả những vấn đề lớn hơn như phương thức quản lý, văn hóa công ty, quy trình hoạt động... Tất cả đều phải phù hợp và hòa nhập dễ dàng với giải pháp phần mềm được cung cấp. Tìm được nhà cung cấp tốt, chúng ta sẽ có những sản phẩm kinh doanh tốt, là cơ sở cho định hình sản phẩm, công nghệ, tài chính trước khi kinh doanh, giúp doanh nghiệp hiểu đúng, phân loại đúng, xác định đúng quy trình, sản phẩm, chi phí khi bước vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường.

Đối Tượng Tham Gia

Các cán bộ, nhân viên có nhu cầu tìm hiểu về quy trình lựa chọn sản phẩm kinh doanh.

Thời Lượng

2 buổi

Nội Dung Khóa Học Quy Trình Chọn Lựa Sản Phẩm Kinh Doanh


- Giới thiệu chung về quy trình tiếp cận, phân tích chi phí và chọn lựa sản phẩm sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường nhằm xác lập một tầm nhìn đúng về chọn sản phẩm cũng như công nghệ, tài chính kinh doanh trong nền kinh tế thị trường cũng như sự khác biệt với quy trình chọn sản phẩm trong cơ chế kinh tế tập trung bao cấp.
- Giới thiệu các quan điểm hiện đại về chi phí và phương thức tiếp cận chi phí cần thiết để nhận dạng, xác định, dự báo, định hướng chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh (biến phí - định phí, chi phí hữu ích - chi phí không hữu ích).
- Kỹ thuật phân tích phân tích chi phí để chọn công nghệ, sản phẩm mới, sản phẩm thay thế và định hướng quản lý, kiểm soát chi phí trong từng giai đoạn của chu kỳ sống sản phẩm

Ưu Đãi Chung

- Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp của VCCI” hỗ trợ 5% học phí
- Giảm 10% học phí đăng ký toàn bộ chương trình
- Giảm 5% học phí đăng ký từ 3 người trở lên.
- Giảm 5% học phí đăng ký trước ngày học 10 ngày
- Giảm 10% học phí thành viên TAF
- Tặng 1 suất tham dự chương trình cập nhật kiến thức thuế TAF

Trung Tâm Đào Tạo TAF
Lầu 3, Toà nhà ITAXA, 19 Võ Văn Tần, P. 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Mr Sang
Điện thoại: 0862602070 - 0907429799
Website: http://www.taf.com.vn - Email: daotaoTAF@dgn.com.vn
TAF là trung tâm bồi dưỡng và cập nhật kiến thức, kỹ năng mềm trong lĩnh vực về tài chính, kế toán, kiểm toán và pháp luật cho doanh nghiệp.
TAF lấy định hướng tổ chức các chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực của người đang làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến Thuế, Kế toán và Tài chính. Phương châm chất lượng của TAF là tính thực tiễn và khả năng ứng dụng mà người học nhận được sau khóa học.
Đồng bộ tài khoản