Quy Trình Xây Dựng Hệ Thống Giá Thành Sản Phẩm Và Cơ Sở Xác Định Giá Bán

Trung Tâm Đào Tạo TAF

Lầu 3, Toà nhà ITAXA, 19 Võ Văn Tần, P. 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Xây Dựng Hệ Thống Giá Thành Sản Phẩm Và Cơ Sở Xác Định Giá Bán

Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống và lao động vật hoá có liên quan đến khối lượng công tác, sản phẩm lao vụ đã hoàn thành. Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp nhằm phản ánh về chất lượng hoạt động của doanh nghiệp trên tất cả các mặt như kinh tế, kỹ thuật tổ chức, chất lượng và hiệu quả của công việc quản lý, sử dụng vật tư, lao động, tiền vốn của doanh nghiệp, đồng thời giá thành còn là cơ sở để doanh nghiệp xác định giá bán của sản phẩm và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Với khoá học "Quy trình xây dựng hệ thống giá thành sản phẩm và cơ sở xác định giá bán", học viên có thể:
- Đo lường cụ thể chi phí, giá vốn sản phẩm để làm cơ sở đo lường kết quả quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích tình hình chi phí, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giới thiệu phương pháp kỹ thuật đo lường chi phí, giá vốn sản phẩm quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối Tượng Tham Gia

Các cán bộ, nhân viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về quy trình xây dựng hệ thống giá thành sản phẩm và cơ sở xác định giá bán

Thời Lượng

1 buổi

Nội Dung Khóa Học Xây Dựng Hệ Thống Giá Thành Sản Phẩm Và Cơ Sở Xác Định Giá Bán


- Giới thiệu một số khái niệm chi phí, giá thành
- Hệ thống kế toán chi phí và tính giá thành hiện nay và điều kiện cần thiết để áp dụng.
- Quy trình kỹ thuật của một hệ thống kế toán chi phí và tính giá thành phổ biến hiện nay

Ưu Đãi Chung

- Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp của VCCI” hỗ trợ 5% học phí
- Giảm 10% học phí đăng ký toàn bộ chương trình
- Giảm 5% học phí đăng ký từ 3 người trở lên.
- Giảm 5% học phí đăng ký trước ngày học 10 ngày
- Giảm 10% học phí thành viên TAF
- Tặng 1 suất tham dự chương trình cập nhật kiến thức thuế TAF

Trung Tâm Đào Tạo TAF
Lầu 3, Toà nhà ITAXA, 19 Võ Văn Tần, P. 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Mr Sang
Điện thoại: 0862602070 - 0907429799
Website: http://www.taf.com.vn - Email: daotaoTAF@dgn.com.vn
TAF là trung tâm bồi dưỡng và cập nhật kiến thức, kỹ năng mềm trong lĩnh vực về tài chính, kế toán, kiểm toán và pháp luật cho doanh nghiệp.
TAF lấy định hướng tổ chức các chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực của người đang làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến Thuế, Kế toán và Tài chính. Phương châm chất lượng của TAF là tính thực tiễn và khả năng ứng dụng mà người học nhận được sau khóa học.
Đồng bộ tài khoản