Hệ Thống Kế Toán Trách Nhiệm

Trung Tâm Đào Tạo TAF

Lầu 3, Toà nhà ITAXA, 19 Võ Văn Tần, P. 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Hệ Thống Kế Toán Trách Nhiệm

Kế toán trách nhiệm là một phương pháp phân chia cấu trúc của một tổ chức thành những trung tâm trách nhiệm khác nhau để đo lường biểu hiện của chúng. Nói cách khác, kế toán trách nhiệm là một "công cụ" để đo lường về kết quả hoạt động của một khu vực nào đó trong tổ chức, qua đó giúp nhà quản trị kiểm soát và đánh giá trách nhiệm quản trị ở từng cấp quản trị khác nhau. Vai trò của kế toán trách nhiệm được thể hiện ở những khía cạnh: giúp xác định sự đóng góp của từng đơn vị, bộ phận vào lợi ích của toàn bộ tổ chức; cung cấp một cơ sở cho việc đánh giá chất lượng về kết quả hoạt động của những nhà quản lý bộ phận... Thông qua khoá học, học viên có thể giới thiệu hệ thống kế toán trách nhiệm, kiểm soát chi phí, nhấn mạnh kiểm soát chi phí và đề cao vai trò của các trung tâm trách nhiệm...

Đối Tượng Tham Gia

Các cán bộ, nhân viên các bạn học viên có nhu cầu tìm hiểu về kế toán trách nhiệm.

Thời Lượng

1 buổi

Nội Dung Khóa Học Hệ Thống Kế Toán Trách Nhiệm


- Giới thiệu về hệ thống kế toán trách nhiệm và định vị kế toán trách nhiệm trong hệ thống kế toán quản trị
- Tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm doanh nghiệp
- Nội dung và quy trình thực hiện kế toán trách nhiệm ở từng trung tâm trách nhiệm

Ưu Đãi Chung

- Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp của VCCI” hỗ trợ 5% học phí
- Giảm 10% học phí đăng ký toàn bộ chương trình
- Giảm 5% học phí đăng ký từ 3 người trở lên.
- Giảm 5% học phí đăng ký trước ngày học 10 ngày
- Giảm 10% học phí thành viên TAF
- Tặng 1 suất tham dự chương trình cập nhật kiến thức thuế TAF

Trung Tâm Đào Tạo TAF
Lầu 3, Toà nhà ITAXA, 19 Võ Văn Tần, P. 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Mr Sang
Điện thoại: 0862602070 - 0907429799
Website: http://www.taf.com.vn - Email: daotaoTAF@dgn.com.vn
TAF là trung tâm bồi dưỡng và cập nhật kiến thức, kỹ năng mềm trong lĩnh vực về tài chính, kế toán, kiểm toán và pháp luật cho doanh nghiệp.
TAF lấy định hướng tổ chức các chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực của người đang làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến Thuế, Kế toán và Tài chính. Phương châm chất lượng của TAF là tính thực tiễn và khả năng ứng dụng mà người học nhận được sau khóa học.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản