Điều Dưỡng - Hệ Đại Học

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN

567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Điều Dưỡng

Đào tạo Cử nhân Điều Dưỡng đa khoa có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ đúng đắn, có kiến thức khoa học cơ bản vững, có kiến thức và kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ ở trình độ đại học để thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh, phục hồi sức khỏe nhân dân, có khả năng tổ chức quản lý các hoạt động Điều Dưỡng, nghiên cứu khoa học và tự học vươn lên. Với mục tiêu cụ thể:
- Về Thái độ
+ Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh
+ Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành, trung thực, khách quan, thận trọng trong chuyên môn
+ Luôn khiêm tốn học tập vươn lên
- Kiến thức
+ Vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, chuyên ngành vào thực hành nghề nghiệp
+ Giải thích được những quy luật cơ bản về khoa học tự nhiên, y xã hội và các nguyên lý chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe người bệnh và người bình thường
+ Mô tả được phương pháp luận khoa học trong y học và nghiên cứu khoa học, mô tả đầy đủ quy trình điều dưỡng để áp dụng vào thực hành chăm sóc và theo dõi người bệnh
+ Nêu được các nội dung của pháp luật và chính sách hiện hành liên quan đến công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân
- Kỹ năng:
+ Thực hiện thành thạo các kỹ thuật chăm sóc người bệnh
+ Lập kế hoạch chăm sóc, xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình Điều Dưỡng
+ Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của bác sỹ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý - kịp thời, phối hợp với bác sỹ trong chăm sóc người bệnh
+ Làm tốt công tác quản lý và tổ chức Điều Dưỡng, tham gia đào tạo cán bộ điều dưỡng và nhân viên y tế, tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất biện pháp phối hợp phòng chống dịch, phối hợp với đồng nghiệp, chính quyền, đoàn thể thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng
+ Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng, sử dụng được tối thiểu một ngoại ngữ để phục vụ công tác chuyên môn
- Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân Điều Dưỡng này có khả năng làm việc trong các cơ sở Khám chữa bệnh ở các tuyến trung ương, Tỉnh, Huyện, cộng đồng, cơ sở đào tạo cán bộ Y tế nói chung, và các cơ sở Y tế trên địa bàn Tây Nguyên và các tỉnh Miền Trung

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 4 năm. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 140 Tín chỉ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Điều Dưỡng


- Kiến thức giáo dục đại cương: 35 TC (Không tính Giáo dục thể chất 3 TC và Giáo dục quốc phòng 7 TC)
+ Lý luận Mác – Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (10 TC)
+ Khoa học xã hội (1 TC)
+ Nhân văn - Nghệ thuật (0 TC)
+ Ngoại ngữ (7 TC)
+ Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên (17 TC)
+ Giáo dục thể chất (theo qui định chung) (1 TC)
+ Giáo dục quốc phòng (165 tiết, tương đương 7 TC)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 97 TC
+ Kiến thức cơ sở của ngành (25 TC)
+ Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (62 TC)
+ Kiến thức bổ trợ ( 0 TC)
+ Kiến thức nghiệp vụ sư phạm
+ Khóa luận tốt nghiệp (hoặc Học phần chuyên môn thay thế) (10 TC)

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN
567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc
Người liên hệ: Trường Đại Học Tây Nguyên
Điện thoại: (0500)3825185
Website: http://www.ttn.edu.vn -
Trường Đại Học Tây Nguyên được thành lập là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đây là điều kiện thuận lợi để con em các dân tộc thiểu số được đào tạo trình độ đại học và sau đại học ngay trên quê hương mình. Từ cơ sở nhỏ bé khi mới thành lập, đến nay trường Đại Học Tây Nguyên đã trở thành trung tâm đào tạo, trung tâm văn hoá, khoa học kỹ thuật trọng điểm của khu vực, đã đào tạo được gần 12.000 kỹ sư, bác sỹ, giáo viên, cử nhân kinh tế, triển khai có hiệu quả hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị khu vực Tây Nguyên và cả nước. Những thành tựu mà nhà trường đã đạt được là hết sức to lớn và rất đáng tự hào.
Đồng bộ tài khoản