Digital Marketing Essentials

Viện Marketing Và Quản Trị Việt Nam - VMI

25/ 68 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Digital Marketing Essentials

Với nội dung phong phú sẽ giới thiệu cho bạn những kiến thức nền tảng nhất, thiết thực nhất và hiện đại nhất nhằm mục đích giúp bạn phát triển kỹ năng và nghề nghiệp trong thời đại mới. Sau khóa đào tạo “Digital Marketing Essentials”, học viên có thể nắm bắt được vai trò của Digital Marketing trong hoạt động marketing & kinh doanh, từ đó tích hợp/ xây dựng chiến lược Digital Marketing cho doanh nghiệp, tổ chức thực hiện và đánh giá đo lường hiệu quả.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho chuyên viên Marketing yêu thích Marketing Kỹ thuật số

Thời Lượng

2 ngày

Nội Dung Khóa Học Digital Marketing Essentials


- Module 1: Nghiên cứu, đánh giá tác động của môi trường, công nghệ và xu hướng tiêu dùng hiện đại đến Digital Marketing và hoạt động của doanh nghiệp
- Module 2: Nhận thức vai trò của Digital Marketing trong tổ hợp truyền thông và Marketing mix
- Module 3: Xây dựng chiến lược/ kế hoạch Digital Marketing
- Module 4: Nắm vững ưu, nhược điểm và hạn chế của các công cụ Digital Marketing
- Module 5: Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả chiến dịch Digital Marketing

Viện Marketing Và Quản Trị Việt Nam - VMI
25/ 68 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Vietnam Marketing & Management Institute
Điện thoại: (+848)35073573
Website: www.vmi.edu.vn - Email: contact@vmi.edu.vn

Viện Marketing và Quản Trị Việt Nam (Vietnam Marketing and Management Institute – VMI) là Viện nghiên cứu và đào tạo hướng tới mục tiêu trở thành đại diện quốc gia về nghiên cứu phát triển và ứng dụng Marketing và Quản trị hiện đại. Nhằm phục vụ cộng đồng doanh nghiệp và kinh tế Việt Nam, VMI đưa ra những mục tiêu như: Nâng tầm tri thức Marketing và Quản trị Việt Nam lên trình độ thế giới, đồng thời đóng góp vào kho tàng kiến thức quản trị thế giới trên cơ sở những nghiên cứu từ thực tế Marketing và Quản trị của Việt Nam. Tập hợp và thu hút các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực, nghiên cứu, giảng dạy, và tư vấn trong và ngoài nước; đóng góp vào việc phát triển năng lực lãnh đạo của các doanh nghiệp/tổ chức Việt Nam. Thực hiện việc chia sẻ, phổ biến những tri thức Marketing và Quản trị tiên tiến đến cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội Việt Nam. Nâng cao nhận thức của cộng đồng và doanh nghiệp đối với việc nghiên cứu ứng dụng Marketing và Quản trị nhằm tạo giá trị gia tăng cho tổ chức và doanh nghiệp. Lĩnh vực hoạt động: Nghiên cứu và ứng dụng Marketing và Quản trị hiện đại vào bối cảnh Việt Nam, đóng góp những điển cứu từ việc nghiên cứu các doanh nghiệp/ tổ chức Việt Nam vào các lý thuyết chung của thế giới. Huấn luyện, đào tạo, và tư vấn đội ngũ Marketing và Quản trị tiên tiến. Trao đổi, hợp tác quốc tế về Marketing và Quản trị hiện đại. Kết nối công đồng doanh nghiệp với các tổ chức hàn lâm, học giả, nhà nghiên cứu, chuyên gia nhằm mang đến và nâng cao giá trị doanh nghiệp.

Đồng bộ tài khoản