Quản Trị Dự Án Nâng Cao

Viện Marketing Và Quản Trị Việt Nam - VMI

25/ 68 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị Dự Án

Quản trị dự án đang trở thành thử thách lớn trong một môi trường đầy cạnh tranh hiện nay. Những xu hướng hoạch định, kiểm soát dự án phải ngày càng hiệu quả để thoả mãn yêu cầu của khách hàng. Nhà quản trị dự án cần đến những tiêu chuẩn kĩ thuật phù hợp, đúng hạn và ngân sách hợp lý. Trên cở sở của phương pháp tiếp cận EVM, khóa học nhằm tăng cường và chuyên sâu về quản trị dự án cho các giám đốc/chuyên gia quản trị dự án đã học qua/ hoặc đã có kinh nghiệm về quản trị dự án. Chủ điểm của khóa học bao gồm:
- Giới thiệu về phương pháp quản lý giá trị thu được EVM
- Hình thành dự án
- Ước tính thời gian và chi phí dự án
- Quản lý giá trị thu được để đo lường thành quả của dự án
- Ứng dụng các phần mềm máy tính vào quản lý giá trị thu được

Đối Tượng Tham Gia

Các đối tượng bao gồm: Giám đốc dự án, giám đốc chương trình, chuyên gia dự án, những người phụ trách tiến trình/ chi phí, người quản lý hợp đồng cũng như những chuyên gia ở những lĩnh vực liên quan đều có thể nhận thấy chương trình thật sự giúp ích cho công việc của mình.

Thời Lượng

4 ngày

Nội Dung Khóa Học Quản Trị Dự Án


- Chuyên đề 1
+ Nhắc lại quản lý dự án cơ bản
+ Giới thiệu quản lý dự án nâng cao
+ Hình thành dự án
- Chuyên đề 2: Ước tính thời gian và chi phí của dự án
+ Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng ước tính
+ Các nguyên tắc chỉ đạo ước tính thời gian, chi phí nguồn lực
+ Ước tính vĩ mô so với vi mô
+ Phương pháp ước tính thời gian chi phí dự án
+ Mức độ chi tiết
+ Phát triển ngân sách
+ Các loại chi phí
+ Điều chỉnh và ước tính các quỹ dự phòng
+ Hình thành cơ sở dữ liệu cho việc ước tính
+ Bài tập, nghiên cứu tình huống

Viện Marketing Và Quản Trị Việt Nam - VMI
25/ 68 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Vietnam Marketing & Management Institute
Điện thoại: (+848)35073573
Website: www.vmi.edu.vn - Email: contact@vmi.edu.vn

Viện Marketing và Quản Trị Việt Nam (Vietnam Marketing and Management Institute – VMI) là Viện nghiên cứu và đào tạo hướng tới mục tiêu trở thành đại diện quốc gia về nghiên cứu phát triển và ứng dụng Marketing và Quản trị hiện đại. Nhằm phục vụ cộng đồng doanh nghiệp và kinh tế Việt Nam, VMI đưa ra những mục tiêu như: Nâng tầm tri thức Marketing và Quản trị Việt Nam lên trình độ thế giới, đồng thời đóng góp vào kho tàng kiến thức quản trị thế giới trên cơ sở những nghiên cứu từ thực tế Marketing và Quản trị của Việt Nam. Tập hợp và thu hút các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực, nghiên cứu, giảng dạy, và tư vấn trong và ngoài nước; đóng góp vào việc phát triển năng lực lãnh đạo của các doanh nghiệp/tổ chức Việt Nam. Thực hiện việc chia sẻ, phổ biến những tri thức Marketing và Quản trị tiên tiến đến cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội Việt Nam. Nâng cao nhận thức của cộng đồng và doanh nghiệp đối với việc nghiên cứu ứng dụng Marketing và Quản trị nhằm tạo giá trị gia tăng cho tổ chức và doanh nghiệp. Lĩnh vực hoạt động: Nghiên cứu và ứng dụng Marketing và Quản trị hiện đại vào bối cảnh Việt Nam, đóng góp những điển cứu từ việc nghiên cứu các doanh nghiệp/ tổ chức Việt Nam vào các lý thuyết chung của thế giới. Huấn luyện, đào tạo, và tư vấn đội ngũ Marketing và Quản trị tiên tiến. Trao đổi, hợp tác quốc tế về Marketing và Quản trị hiện đại. Kết nối công đồng doanh nghiệp với các tổ chức hàn lâm, học giả, nhà nghiên cứu, chuyên gia nhằm mang đến và nâng cao giá trị doanh nghiệp.

Đồng bộ tài khoản