MBA Dành Cho Lãnh Đạo

Viện Marketing Và Quản Trị Việt Nam - VMI

25/ 68 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo MBA Dành Cho Lãnh Đạo

Nội dung phong phú sẽ giới thiệu cho bạn những kiến thức nền tảng nhất, thiết thực nhất và hiện đại nhất nhằm mục đích giúp bạn phát triển kỹ năng và nghề nghiệp trong thời đại mới. Sau khóa đào tạo “MBA dành cho Lãnh đạo”, học viên có thể:
- Nắm vững các kiến thức tổng quan và cơ bản của quản trị kinh doanh, của kinh tế học
- Nắm được những vấn đề cơ bản của Marketing và xây dựng chiến lược Marketing trong doanh nghiệp
- Nắm vững các vấn đề cơ bản của kế toán và phương pháp kế toán
- Hiểu được những vấn đề cơ bản của tài chính doanh nghiệp
- Nắm được phương pháp, kỹ thuật phân tích định lượng và ứng dụng trong quản trị
- Hiểu và vận dụng được các lý thuyết về hành vi tổ chức vào hoạt động doanh nghiệp
- Nắm và vận dụng được những lý thuyết tiên tiến về quản trị sản xuất kinh doanh
- Hiểu về quản trị chiến lược hiện đại và phát triển năng lực quản trị chiến lược
- Hiểu được về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh
- Hiểu được những quy định cơ bản trong Luật doanh Nnghiệp Việt Nam

Đối Tượng Tham Gia

- Tổng giám đốc/ giám đốc/ phó giám đốc
- Các cấp trưởng phòng: Tài chánh (CFO), sản xuất, kinh doanh, nhân sự…
- Cán bộ trẻ tiềm năng trở thành lãnh đạo công ty

Thời Lượng

10 ngày

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo MBA Dành Cho Lãnh Đạo


- Chuyên đề 1: Chân dung CEO, nhà quản lý, nhà lãnh đạo trong thế kỷ 21
- Chuyên đề 2: Kinh tế học
- Chuyên đề 3: Phân tích định lượng
- Chuyên đề 4: Kế toán doanh nghiệp
- Chuyên đề 5: Tài chính công ty
- Chuyên đề 6: Quản trị vận hành
- Chuyên đề 7: Hành vi tổ chức
-Chuyên đề 8: Quản trị Marketing
- Chuyên đề 9: Quản trị chiến lược
- Chuyên đề 10: Đạo đức Kinh doanh Luật doanh nghiệp

Viện Marketing Và Quản Trị Việt Nam - VMI
25/ 68 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Vietnam Marketing & Management Institute
Điện thoại: (+848)35073573
Website: www.vmi.edu.vn - Email: contact@vmi.edu.vn

Viện Marketing và Quản Trị Việt Nam (Vietnam Marketing and Management Institute – VMI) là Viện nghiên cứu và đào tạo hướng tới mục tiêu trở thành đại diện quốc gia về nghiên cứu phát triển và ứng dụng Marketing và Quản trị hiện đại. Nhằm phục vụ cộng đồng doanh nghiệp và kinh tế Việt Nam, VMI đưa ra những mục tiêu như: Nâng tầm tri thức Marketing và Quản trị Việt Nam lên trình độ thế giới, đồng thời đóng góp vào kho tàng kiến thức quản trị thế giới trên cơ sở những nghiên cứu từ thực tế Marketing và Quản trị của Việt Nam. Tập hợp và thu hút các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực, nghiên cứu, giảng dạy, và tư vấn trong và ngoài nước; đóng góp vào việc phát triển năng lực lãnh đạo của các doanh nghiệp/tổ chức Việt Nam. Thực hiện việc chia sẻ, phổ biến những tri thức Marketing và Quản trị tiên tiến đến cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội Việt Nam. Nâng cao nhận thức của cộng đồng và doanh nghiệp đối với việc nghiên cứu ứng dụng Marketing và Quản trị nhằm tạo giá trị gia tăng cho tổ chức và doanh nghiệp. Lĩnh vực hoạt động: Nghiên cứu và ứng dụng Marketing và Quản trị hiện đại vào bối cảnh Việt Nam, đóng góp những điển cứu từ việc nghiên cứu các doanh nghiệp/ tổ chức Việt Nam vào các lý thuyết chung của thế giới. Huấn luyện, đào tạo, và tư vấn đội ngũ Marketing và Quản trị tiên tiến. Trao đổi, hợp tác quốc tế về Marketing và Quản trị hiện đại. Kết nối công đồng doanh nghiệp với các tổ chức hàn lâm, học giả, nhà nghiên cứu, chuyên gia nhằm mang đến và nâng cao giá trị doanh nghiệp.

Đồng bộ tài khoản