Quản Trị Marketing Cao Cấp

Viện Marketing Và Quản Trị Việt Nam - VMI

25/ 68 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị Marketing

Quản trị Marketing cao cấp ngày càng đóng vai trò quan trọng trong bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào. Tuy nhiên thực tế tại Việt Nam cho thấy người phụ trách Marketing thường không thể hiện vai trò và trách nhiệm hết sức quan trọng, mà thường là thực hiện các họat động tác nghiệp tiếp thị! Sau khóa đào tạo “Quản trị Marketing cao cấp”, học viên có thể:
- Hiểu thấu đáo những thách thức, vai trò, và trách nhiệm của quản trị marketing trong thời đại mới
- Hiểu rõ và vận dụng phương thức quản lý Marketing tiên tiến của một tổ chức kinh doanh để khai thác tối đa những cơ hội có sẵn trên thị trường
- Hiểu rõ và vận dụng thành công một tập hợp toàn diện những khái niệm quan trọng và hữu ích như sứ mệnh, mục tiêu, chiến lược cạnh tranh bền vững, rủi ro, yếu tố thành công chủ chốt (key success factor) sự thấu hiểu, tài sản thương hiệu, đột phá thương hiệu, phân khúc thị trường, cấu trúc ngành công nghiệp, định vị thương hiệu, đường cong kinh nghiệm (experience curve) phân tích và đưa ra các kịch bản về danh mục đầu tư (portfolio analysis and scenarios), Marketing xanh green marketing )….
- Ứng dụng mô hình tiếp thị dựa trên giá trị (Value-based Marketing) trong công tác quản trị marketing hiện đại và tích hợp, nhằm dẫn dắt chiến lược trên nguyên lý tạo ra giá trị cho công ty
- Tiếp cận và vận dụng những thực tiễn thành công, công cụ và mô hình của giám đốc Marketing cao cấp để thực hiện một hệ thống Marketing hiệu quả
- Cấu trúc và xây dựng một cách hiệu quả các kế hoạch Marketing vận hành và chiến lược
- Đánh giá việc sử dụng Marketing chiến lược và đưa ra những đề xuất để tối đa hóa lợi ích của doanh nghiệp theo quan điểm định hướng khách hàng (customer oriented perpective)
- Thấu hiểu cách thức xây dựng chiến lược, sáng kiến và chương trình Marketing nhằm xây dựng và giữ vững lợi thế cạnh tranh trên thị trường
- Xây dựng và triển khai kế hoạch Marketing truyền thông hợp nhất chiến lược một cách hiệu quả (strategic IMC)
- Quản lý thành công các họat động Marketing thống nhất với Marketing thương m ại (trade marketing), quản lý quan hệ khách hàng và quản lý khách hàng lớn (account management)
- Phát triển thương hiệu toàn cầu và những chiến lược Marketing cải tiến và đột quá cũng như quản lý, thúc đẩy, kiểm soát và đánh giá các nhóm Marketing đa văn hóa
- Tiên đoán những hàm ý về tính bền vững (implications of sustainability) đối với hoạt động Marketing của tổ chức và áp dụng những lợi ích Marketing xanh (Green Marketing) vào hỗn hợp Marketing để tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững

Đối Tượng Tham Gia

- Cấp lãnh đạo doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Tổng giám đốc, giám đốc)
- Đội ngũ quản lý cấp trung của các doanh nghiệp (các giám đốc Marketing, trưởng – phó bộ phận Marketing – PR, chăm sóc khách hàng, phát triển thương hiệu…)
- Chuyên viên marketing, chuyên viên Pr...

Thời Lượng

10 ngày

Nội Dung Khóa Học Quản Trị Marketing


- Marketing trong thời đại mới
+ Thách thức mới của Marketing trong thế kỷ 21
+ Vai trò, trách nhiệm và năng lực của giám đốc Marketing cao cấp
+ Lãnh đạo trong Marketing
- Marketing dựa trên giá trị
+ Marketing và tạo dựng giá trị công ty/ cổ đông
+ Nhận định các nền tảng giá trị trong marketing
+ Vai trò của chiến lược tăng trưởng
+ Xây dựng các chiến lược tiếp thị dựa trên giá trị
+ Triển khai mô hình tiếp thị dựa trên giá trị
- Phân tich môi trƣờng và Thấu hiểu khách hàng
+ Môi trường vĩ mô
+ Môi trường vi mô
+ Phân tích SWOT
+ Hành vi, tâm lý và thái độ khách hàng
+ Sự thấu hiểu của khách hàng (Customer Insight)
- Nghiên cứu thị trường
+ Nguyên lý và công cụ nghiên cứu thị trường
+ Phương pháp nghiên cứu thị trường ứng dụng
+ Các quan điểm của Marketing về vấn đề phát triển của thị trường và thương hiệu từ nghiên cứu thị trường
+ Nắm bắt thời cơ bằng cách thấu hiểu người tiêu dùng và thị trường
+ Quản lý nghiên cứu tiếp thị và quá trình ra quyết định
- Phân khúc thị trường, xác định thị trƣờng mục tiêu và định vị (STP)
+ Phân tích đối thủ cạnh tranh
+ Phân khúc thị trường, xác định thị trường mục tiêu và định vị
+ Nghiên cứu thị trường ứng dụng với phân khúc thị trường, xác định thị trường mục tiêu và định vị
- Chiến lược Marketing và lên kế hoạch
+ Mô hình: 4 P, 4C, 7P, 9P, 5R
+ Chiến lược và sách lược sản phẩm
+ Chiến lược và sách lược giá cả
+ Chiến lược và sách lược phân phối
+ Chiến lược và sách lược khuyến mãi (promotion)
- Quản lý tài sản thương hiệu
+ Mô hình tài sản thương hiệu
+ Bản sắc thương hiệu và định vị thương hiệu
+ Quá trình quản lý thương hiệu
+ Tái sinh thương hiệu và tái định vị thương hiệu
+ Quản lý hiệu quả hoạt động thương hiệu
- Sản phẩm và đột phá thương hiệu
+ Nhận diện khoảng trống trong nhu cầu khách hàng
+ Khái niệm sản phẩm và khái niệm thương hiệu
+ Phát triển sản phẩm mới
+ Tính sáng tạo, tư duy sáng tạo trong Marketing và thương hiệu
+ Tung sản phẩm mới
- Truyền thông thương hiệu và kế hoạch truyền thông
+ Kế hoạch và chiến lược truyền thông Marketing tích hợp và đột phá
+ Phương tiện truyền thông và giới truyền thông
+ Lên kế hoạch truyền thông –Tối đa hóa hiệu quả chi phí truyền thông
+ Quản lý hiệu quả kế hoạch truyền thông
+ Quan hệ công chúng và quản lý khủng hoảng
+ Marketing số và Internet
- Tương tác quản lý khách hàng
+ Gía trị khách hàng
+ Giá trị và định giá
+ Lòng trung thành của khách hàng
+ Quản lý quan hệ khách hàng
- Marketing thƣơng mại và phát triển chiến lược kênh phân phối
+ Hoạch định Marketing thương mại chiến lược
+ Định nghĩa kênh phân phối và thiết kế kênh phân phối
+ Chiến lược kênh phân phối
+ Định giá và lên ngân sách cho kênh phân phối
+ Lộ trình đến thị trường (Route to market)
- Quản lý bán hàng
+ Quá trình quản lý bán hàng và chiến lược bán hàng
+Tố chức lực lượng bán hàng
+ Lập kế hoạch bán hàng
+ Quản lý hiệu quả hoạt động bán hàng
- Lập kế hoạch, vận hành và quản lý Marketing
+ Lập kế hoạch Marketing
+ Tổ chức hoạt động Marketing
+ Lập ngân sách và quản lý tài chính cho Marketing
+ Quản lý thông số đo lường Marketing (Marketing metrics management)
+ Vận hành hệ thống hỗ trợ Marketing
+ Kiểm toán Marketing (Marketing audit)
- Marketing chiến lược tòan cầu và CSR:
+ Thách thức của việc ra quyết định trong thị trường toàn cầu
+ Phân tích văn hóa, thị trường quốc gia và phân khúc trong thị trường toàn cầu
+ Xây dựng lợi thế cạnh tranh toàn cầu
+ Thiết lập chiến lược Marketing toàn cầu
+ Chiến lược truyền thông tích hợp trong bối cảnh toàn cầu
+ Nhượng quyền và cấp phép (Franchising và Licensing)
+ Marketing xanh và trách nhiệm xã hội của công ty

Viện Marketing Và Quản Trị Việt Nam - VMI
25/ 68 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Vietnam Marketing & Management Institute
Điện thoại: (+848)35073573
Website: www.vmi.edu.vn - Email: contact@vmi.edu.vn

Viện Marketing và Quản Trị Việt Nam (Vietnam Marketing and Management Institute – VMI) là Viện nghiên cứu và đào tạo hướng tới mục tiêu trở thành đại diện quốc gia về nghiên cứu phát triển và ứng dụng Marketing và Quản trị hiện đại. Nhằm phục vụ cộng đồng doanh nghiệp và kinh tế Việt Nam, VMI đưa ra những mục tiêu như: Nâng tầm tri thức Marketing và Quản trị Việt Nam lên trình độ thế giới, đồng thời đóng góp vào kho tàng kiến thức quản trị thế giới trên cơ sở những nghiên cứu từ thực tế Marketing và Quản trị của Việt Nam. Tập hợp và thu hút các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực, nghiên cứu, giảng dạy, và tư vấn trong và ngoài nước; đóng góp vào việc phát triển năng lực lãnh đạo của các doanh nghiệp/tổ chức Việt Nam. Thực hiện việc chia sẻ, phổ biến những tri thức Marketing và Quản trị tiên tiến đến cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội Việt Nam. Nâng cao nhận thức của cộng đồng và doanh nghiệp đối với việc nghiên cứu ứng dụng Marketing và Quản trị nhằm tạo giá trị gia tăng cho tổ chức và doanh nghiệp. Lĩnh vực hoạt động: Nghiên cứu và ứng dụng Marketing và Quản trị hiện đại vào bối cảnh Việt Nam, đóng góp những điển cứu từ việc nghiên cứu các doanh nghiệp/ tổ chức Việt Nam vào các lý thuyết chung của thế giới. Huấn luyện, đào tạo, và tư vấn đội ngũ Marketing và Quản trị tiên tiến. Trao đổi, hợp tác quốc tế về Marketing và Quản trị hiện đại. Kết nối công đồng doanh nghiệp với các tổ chức hàn lâm, học giả, nhà nghiên cứu, chuyên gia nhằm mang đến và nâng cao giá trị doanh nghiệp.

Đồng bộ tài khoản