Quản Trị Hiệu Quả Công Việc Theo Chiến Lược

Viện Marketing Và Quản Trị Việt Nam - VMI

25/ 68 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị Hiệu Quả Công Việc Theo Chiến Lược

Việc thiết lập chỉ tiêu, đánh giá hiệu quả làm việc, khen thưởng… luôn là vấn đề “gai góc” của mọi tổ chức, doanh nghiệp. Xây dựng một hệ thống đúng sẽ không chỉ giúp tổ chức đạt được mục tiêu mà còn giúp tối ưu hóa năng lực, đặc biệt là thu hút, duy trì và phát triển nguồn nhân lực. Thực tế không ít doanh nghiệp lúng túng trong hoạch định chì tiêu, tố chức và đo lường hiệu quả công việc, hoặc chỉ đơn thuần đánh giá nhân viên qua doanh số - lợi nhuận và không đạt được kết quả như ý. Hiểu được các vấn đề trên, Viện Marketing và Quản trị Việt Nam – VMI tổ chức khóa học “Quản trị hiệu quả công việc theo chiến lược” với công cụ quản trị hiện đại Balanced Scorecard giúp các doanh nghiệp xây dựng được hệ thống quản trị của mình. Sau khóa đào tạo “Quản trị hiệu quả công việc theo chiến lược - Balanced Scorecard”, học viên có thể:
- Hiểu rõ các lợi ích của hệ thống quản lý BSC
- Hiểu rõ các khái niệm dùng trong hệ thống quản lỷ BSC
- Nắm vững các phương pháp xây dựng và thi hành hệ thống quản lý BSC
- Cách thức xây dựng các chỉ số đo lường hiệu suất (KPI) toàn diện theo chiến lược
- Nắm vững việc phát triển các viễn cảnh trong hệ thống quản lý hịêu quả công việc: Tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ, đào tạo và phát triển nhân viên
- Các cách thức duy trì và cải tiến hệ thống quản lý BSC

Đối Tượng Tham Gia

- Chủ doanh nghiệp, CEO, thành viên HĐQT, ban giám đốc, giám đốc nhân sự
- Các cấp trưởng phòng: Tài chính, sản xuất, kinh doanh, tiếp thị…

Thời Lượng

3 ngày

Nội Dung Khóa Học Quản Trị Hiệu Quả Công Việc Theo Chiến Lược


- Giới thiệu
+ Giới thiệu hệ thống quản lý BSC, nguồn gốc và lịch sử
+ Nguyên do nên thực hiện hệ thống quản lý BSC
+ Các khác biệt và tương đồng của hệ thống quản lý BSC với các hệ thống quản lý hiệu quả công việc khác
+ Lợi ích của việc sử dụng hệ thống hệ thống quản lý BSC
- Sứ mệnh – Giá trị - Tầm nhìn
+ Sứ mệnh
+ Giá trị
+Tầm nhìn
- Kế hoạch chiến lược
+ Thế nào là kế hoạch chiến lược
+ Quy trình quản lý chiến lược
+ Phân tích chiến lược
+ Lựa chọn chiến lược
- Xây dựng Bản đồ Chiến lược
+ Tầm quan trọng của Bản đồ chiến lược
+ Phát triển các mục tiêu cho viễn cảnh về: Tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ, đào tạo và phát triển
- Thước đo, chỉ tiêu và sáng kiến
+ Giới thiệu các thước đo hiệu quả công việc
+ Các thước đo cho viễn cảnh về: Tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ, đào tạo và phát triển
+ Tiêu chuẩn cho việc lựa chọn các thước đo
+ Đặt điểm của các thước đo
+ Sử dụng chỉ tiêu của các thước đo
+ Sắp xếp và lựa chọn ưu tiên các sáng kiến
- Điển cứu (Case study): Xây dựng các thước đo, chỉ tiêu KPI
- Báo cáo kết quả BSC
+ Tự động hóa hệ thống BSC;
+ Quy trình truyền đạt hệ thống quản lý BSC
- Duy trì, phát triển hệ thống BSC
+ Quy trình duy trì và phát triển
+ Các yếu tố thành công và thất bại của việc xây dựng hệ thống BSC

Viện Marketing Và Quản Trị Việt Nam - VMI
25/ 68 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Vietnam Marketing & Management Institute
Điện thoại: (+848)35073573
Website: www.vmi.edu.vn - Email: contact@vmi.edu.vn

Viện Marketing và Quản Trị Việt Nam (Vietnam Marketing and Management Institute – VMI) là Viện nghiên cứu và đào tạo hướng tới mục tiêu trở thành đại diện quốc gia về nghiên cứu phát triển và ứng dụng Marketing và Quản trị hiện đại. Nhằm phục vụ cộng đồng doanh nghiệp và kinh tế Việt Nam, VMI đưa ra những mục tiêu như: Nâng tầm tri thức Marketing và Quản trị Việt Nam lên trình độ thế giới, đồng thời đóng góp vào kho tàng kiến thức quản trị thế giới trên cơ sở những nghiên cứu từ thực tế Marketing và Quản trị của Việt Nam. Tập hợp và thu hút các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực, nghiên cứu, giảng dạy, và tư vấn trong và ngoài nước; đóng góp vào việc phát triển năng lực lãnh đạo của các doanh nghiệp/tổ chức Việt Nam. Thực hiện việc chia sẻ, phổ biến những tri thức Marketing và Quản trị tiên tiến đến cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội Việt Nam. Nâng cao nhận thức của cộng đồng và doanh nghiệp đối với việc nghiên cứu ứng dụng Marketing và Quản trị nhằm tạo giá trị gia tăng cho tổ chức và doanh nghiệp. Lĩnh vực hoạt động: Nghiên cứu và ứng dụng Marketing và Quản trị hiện đại vào bối cảnh Việt Nam, đóng góp những điển cứu từ việc nghiên cứu các doanh nghiệp/ tổ chức Việt Nam vào các lý thuyết chung của thế giới. Huấn luyện, đào tạo, và tư vấn đội ngũ Marketing và Quản trị tiên tiến. Trao đổi, hợp tác quốc tế về Marketing và Quản trị hiện đại. Kết nối công đồng doanh nghiệp với các tổ chức hàn lâm, học giả, nhà nghiên cứu, chuyên gia nhằm mang đến và nâng cao giá trị doanh nghiệp.

Đồng bộ tài khoản