Dự Bị Đại Học (University Preparation Course – Pre BA)

Trường Đại học Ngân Hàng - Trung Tâm Hợp Tác Quốc Tế - CIC

39 Hàm Nghi, Phường 10, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Dự Bị Đại Học

Khóa học dự bị đại học (University Preparation Course – Pre BA) được xây dựng nhằm trang bị cho các bạn học sinh trình độ tiếng Anh, kỹ năng học tập và các kiến thức cần thiết, nhằm chuẩn bị một cách tốt nhất cho việc theo học chương trình Cử nhân quốc tế của Đại học Ngân hàng và Đại học Bolton cũng như các chương trình Cử nhân quốc tế khác tại Việt Nam và nước ngoài. Khóa học giúp các học viên vượt qua những rào cản về ngôn ngữ, cũng như những khác biệt về môi trường và phương pháp học tập để có thể tự tin trong môi trường học tập quốc tế đầy thách thức.

Đối Tượng Tham Gia

Học viên đã Tốt nghiệp PTTH. Đã tham gia tuyển sinh chương trình Cử nhân quốc tế của ĐH Ngân Hàng - ĐH Bolton và trúng tuyển vào Chương trình Dự bị đại học

Thời Lượng

- Chương trình Dự Bị Đại Học 1 (Pre.I):
+ Thời gian học: 14 tuần
+ Số giờ học : 200 giờ
- Chương trình Dự Bị Đại Học 2 (Pre.II):
+ Thời gian học: 16 tuần
+ Số giờ học : 230 giờ
- Chương trình Dự Bị Đại Học 3 (Pre.III):
+ Thời gian học: 16 tuần
+ Số giờ học : 245 giờ
Mỗi cấp độ có một mức học phí khác nhau

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Dự Bị Đại Học


Bao gồm 3 cấp độ với các môn học
- Dự Bị Đại Học 1 (Pre.I):
+ Anh Văn Tổng Quát (General English)
+ Tiếng Anh học thuật - English for Academic Purposes (EAP)
- Chương trình Dự Bị Đại Học 2 (Pre.II):
+ Anh Văn Tổng Quát (General English)
+ Tiếng Anh học thuật- English for Academic Purposes (EAP)
+ Các kỹ năng hỗ trợ học tập (Study Skills)
- Chương trình Dự Bị Đại Học 3 (Pre.III):
+ Anh Văn Tổng Quát (General English)
+ Tiếng Anh học thuật (English for Academic Purposes (EAP)
+ Các kỹ năng hỗ trợ học tập (Study Skills)
+ Các vấn đề cơ bản về kinh doanh (Foundaation of Business)

Trường Đại học Ngân Hàng - Trung Tâm Hợp Tác Quốc Tế - CIC
39 Hàm Nghi, Phường 10, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trường Đại học Ngân Hàng - Trung Tâm Hợp
Điện thoại: 0838214660
Website: http://www.bu.edu.vn - Email: info@bu.edu.vn
Trung tâm Đào tạo Hợp tác Quốc tế (CIC), trực thuộc Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, được thành lập vào tháng 8/2004, với nhiệm vụ thúc đẩy quá trình hội nhập trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động học thuật khác của Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh. Các hoạt động hợp tác quốc tế được tập trung vào các lĩnh vực: đào tạo dài hạn; đào tạo ngắn hạn; đào tạo theo các chương trình của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức Chính phủ; tư vấn, đào tạo cho các ngân hàng trong tiến trình hội nhập quốc tế và làm đầu mối tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa giữa giảng viên, sinh viên với các tổ chức, giảng viên và sinh viên nước ngoài.
Đồng bộ tài khoản