Cử Nhân Kế Toán - Đại Học Bolton (Uk)

Trường Đại học Ngân Hàng - Trung Tâm Hợp Tác Quốc Tế - CIC

39 Hàm Nghi, Phường 10, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Kế Toán

Chương trình được thiết kế để trang bị cho sinh viên nền tảng lý thuyết và kỹ năng nghề nghiệp vững chắc trong lĩnh vực Tài chính - Kế toán. Khóa học được thiết kế dựa trên các vấn đề lý thuyết và thực tiễn cập nhất trong lĩnh vực kế toán và tài chính, kiểm toán, thuế, thống kê và phân tích định lượng... Ngoài những kiến thức chuyên sâu về kế toán - tài chính, sinh viên cũng được trang bị những kiến thức cần thiết về kinh tế, kinh doanh, và quản lý để có được nhận thực về môi trường kinh doanh và phương thức hoạt động của các doanh nghiệp. Chương trình đào tạo cũng giúp sinh viên phát triển các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho phát triển sự nghiệp như: tư duy phản biện, khả năng suy luận, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng trình bày và làm việc nhóm.

Đối Tượng Tham Gia

- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.
- Chương trình cũng tổ chức tuyển sinh, xét miễn giảm môn và chuyển đổi tín chỉ đối với các thí sinh là học viên, sinh viên đã học tại các trường Đại học và Cao đẳng trong và ngoài nước.

Thời Lượng

3,5 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Kế Toán


Nội dung chương trình đào tạo được xây dựng tiên tiến và cập nhật, tương đương với chương trình được giảng dạy tại Anh quốc. Hai trường luôn duy trì mức độ cam kết cao về đảm bảo chất lượng đào tạo. Chương trình được tổ chức kiểm định giáo dục uy tín của Anh quốc (Quality Assurance Agency) công nhận và đánh giá cao về chất lượng đào tạo. Chương trình đào tạo Cử nhân kế toán bao gồm 360 tín chỉ, với 7 học kỳ:
- Giai đoạn 1: Học kỳ 1-5 (240 tín chỉ) do Đại học Ngân hàng đảm nhiệm
- Giai đoạn 2: Học kỳ 6-7 (120 tín chỉ) do Đại học Bolton đảm nhiệm
Không chỉ đóng khung trong lý thuyết , sinh viên cũng được cung cấp và trang bị kiến thức thực tế thông qua các bài thực hành theo chủ đề, kết hợp với các chuyến đi tham quan thực tế tại các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, và phần chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia, doanh nhân, nhà quản lý nhiều kinh nghiệm. Sinh viên cũng có thể tham gia các chương trình giao lưu, hướng nghiệp, hỗ trợ thực tập, hỗ trợ tuyển dụng với các doanh nghiệp, các ngân hàng, các tổ chức tài chính là đối tác của trường.

Trường Đại học Ngân Hàng - Trung Tâm Hợp Tác Quốc Tế - CIC
39 Hàm Nghi, Phường 10, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trường Đại học Ngân Hàng - Trung Tâm Hợp
Điện thoại: 0838214660
Website: http://www.bu.edu.vn - Email: info@bu.edu.vn
Trung tâm Đào tạo Hợp tác Quốc tế (CIC), trực thuộc Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, được thành lập vào tháng 8/2004, với nhiệm vụ thúc đẩy quá trình hội nhập trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động học thuật khác của Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh. Các hoạt động hợp tác quốc tế được tập trung vào các lĩnh vực: đào tạo dài hạn; đào tạo ngắn hạn; đào tạo theo các chương trình của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức Chính phủ; tư vấn, đào tạo cho các ngân hàng trong tiến trình hội nhập quốc tế và làm đầu mối tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa giữa giảng viên, sinh viên với các tổ chức, giảng viên và sinh viên nước ngoài.
Đồng bộ tài khoản