Dự Bị Thạc Sĩ (Master Preparation Course – Pre-MBA & Pre-EMFB)

Trường Đại học Ngân Hàng - Trung Tâm Hợp Tác Quốc Tế - CIC

39 Hàm Nghi, Phường 10, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Dự Bị Thạc Sĩ

Khoá học Dự bị Thạc sỹ sẽ trang bị cho bạn các kiến thức và kỹ năng cần thiết, cũng như chương trình đào tạo tiếng Anh để có đủ khả năng theo học các chương trình Thạc sỹ bằng Tiếng Anh. Do chương trình đào tạo Thạc sỹ thường chỉ kéo dài 1 đến 2 năm, sinh viên cần có sự chuẩn bị tốt về mặt ngôn ngữ, kỹ năng, cũng như các kiến thức cần thiết cho ngành học. Do vậy, khoá học Pre-Masters là một lựa chọn phù hợp với những sinh viên muốn tích lũy thêm kinh nghiệm và có sự chuẩn bị tốt nhất cho khoá học Thạc sỹ của mình. Học viên sẽ được phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thông qua phương pháp dạy và học tiên tiến nhất. Cùng với tiếng Anh học viên cũng sẽ được trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho chương trình học Thạc sỹ như : phương pháp học tập, phương pháp nghiên cứu, kiến thức tổng quan cũng như từ vựng liên quan đến lĩnh vực kinh tế, tài chính và quản trị.

Đối Tượng Tham Gia

Các bạn nhân viên, quản lý công ty đã tốt nghiệp đại học, tham gia thi tuyển sinh đầu vào các chương trình Thạc sỹ và trúng tuyển chương trình dự bị cao học có nhu cầu muốn nâng cao kiến thức.

Thời Lượng

239 giờ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Dự Bị Thạc Sĩ


Chương trình đào tạo bao gồm các môn học:
- Anh Văn nâng cao - Advanced English
- Các kỹ năng học thuật - Academic Skills
+ Kỹ năng học tập (Study Skill)
+ Phương pháp nghiên cứu (Research Method)
- Các vấn đề cơ bản về Kinh tế, Tài chính và Quản trị - Fundamental of Economics, Finance and Management

Trường Đại học Ngân Hàng - Trung Tâm Hợp Tác Quốc Tế - CIC
39 Hàm Nghi, Phường 10, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trường Đại học Ngân Hàng - Trung Tâm Hợp
Điện thoại: 0838214660
Website: http://www.bu.edu.vn - Email: info@bu.edu.vn
Trung tâm Đào tạo Hợp tác Quốc tế (CIC), trực thuộc Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, được thành lập vào tháng 8/2004, với nhiệm vụ thúc đẩy quá trình hội nhập trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động học thuật khác của Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh. Các hoạt động hợp tác quốc tế được tập trung vào các lĩnh vực: đào tạo dài hạn; đào tạo ngắn hạn; đào tạo theo các chương trình của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức Chính phủ; tư vấn, đào tạo cho các ngân hàng trong tiến trình hội nhập quốc tế và làm đầu mối tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa giữa giảng viên, sinh viên với các tổ chức, giảng viên và sinh viên nước ngoài.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản