Giáo Dục Mầm Non (Hệ Cao Đẳng)

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU

Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Mầm Non

Giúp sinh viên có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành cơ bản để giải quyết những vấn đề thông thường thuộc ngành Giáo dục mầm non, đáp ứng được yêu cầu đổi mới của GDMN trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các GVMN được đào tạo phải có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ năng lực và sức khỏe để đảm bảo thực hiện tốt chương trình GDMN, có khả năng đáp ứng được sự phát triển của GDMN, có kỹ năng tự bồi dưỡng, tâm huyết với nghề, yêu nghề, mến trẻ tôn trọng và có tinh thần trách nhiệm cao với trẻ.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

3 năm (36 tháng)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Mầm Non


Khối lượng kiến thức toàn khoá: 112 tín chỉ (chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng).
- Giáo dục thẩm mỹ
- Địa phương học
- Môi trường và con ngư¬ời
- Tiếng việt
- Văn học dân gian
- Văn học trẻ em
- Tâm lý học Mầm non
- Giáo dục học mầm non và giáo dục gia đình
- Mỹ thuật
- Âm nhạc
- Nghề giáo viên MN và đánh giá trong giáo dục mầm non
- Tổ chức hoạt động vui chơi
- Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
- Tổ chức hoạt động tạo hình
- Tổ chức hoạt động âm nhạc
- Phương pháp hình thành các biểu tượng toán cho trẻ MN.

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU
Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (037)3910222
Website: http://www.hdu.edu.vn -
Là trường đại học công lập đa ngành, Trường Đại học Hồng Đức không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý để hội nhập và phát triển. Tầm nhìn chiến lược đến năm 2020: Trường ĐHHĐ là địa chỉ tin cậy, có uy tín về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở một số chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học giáo dục, kỹ thuật công nghệ, nông - lâm - ngư nghiệp, quản lý kinh tế đạt ngang tầm với các trường đại học lớn, có uy tín trong nước.
Đồng bộ tài khoản