Giáo Dục Mầm Non (Hệ Đại Học)

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU

Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Mầm Non

Chương trình giáo dục đại học trình độ đại học ngành Giáo dục Mầm non (GDMN) nhằm đào tạo giáo viên mầm non (GVMN) đáp ứng được yêu cầu đổi mới của GDMN trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất n-ước. Các GVMN được đào tạo phải có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ năng lực và sức khỏe để có thể thực hiện tốt chương trình GDMN, đáp ứng được yêu cầu của ngành học MN, có khả năng tự bồi dưỡng, tâm huyết với nghề, yêu nghề, mến trẻ, tôn trọng và có tinh thần trách nhiệm cao với trẻ.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

4 năm (48 tháng)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Mầm Non


Khối lượng kiến thức toàn khoá: 132 tín chỉ (chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng).
- Pháp luật đại cương
- Cơ sở văn hoá VN
- Đại cương về toán cao cấp
- Giáo dục học đại cương
- GD dinh dưỡng cộng đồng
- Văn học dân gian
- Tin học
- Tổ chức HĐ vui chơi
- Tổ chức HĐ tạo hình
- Tổ chức HĐ âm nhạc
- PP phát triển ngôn ngữ
- PP làm quen với tác phẩm văn học
- PP hình thành các biểu tượng toán cho trẻ mầm non
- PP cho trẻ MN khám phá khoa học về MTXQ
- PP giáo dục thể chất cho trẻ Mầm non

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU
Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (037)3910222
Website: http://www.hdu.edu.vn -
Là trường đại học công lập đa ngành, Trường Đại học Hồng Đức không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý để hội nhập và phát triển. Tầm nhìn chiến lược đến năm 2020: Trường ĐHHĐ là địa chỉ tin cậy, có uy tín về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở một số chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học giáo dục, kỹ thuật công nghệ, nông - lâm - ngư nghiệp, quản lý kinh tế đạt ngang tầm với các trường đại học lớn, có uy tín trong nước.
Đồng bộ tài khoản