Giáo Dục Thể Chất

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội - CĐSPHN

Số 98, phố Dương Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Thể Chất

- Sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục thể chất có đủ năng lực chuyên môn và khả năng nghiệp vụ sư phạm đảm bảo được những yêu cầu đổi mới về:
+ Mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả dạy học các môn Giáo dục thể chất ở trường THCS, đáp ứng yêu cầu pháp triển giáo dục THCS về qui mô, chất lượng, hiệu quả phục vụ sự nghiệp cộng nghiệp hoá , hiện đại hoá đất nước.
+ Có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện, nâng cao trình độ ban đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới.
- Sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục thể chất phải đảm bảo:
+ Có đủ kiến thức cơ bản, nền tảng của các môn TDTT, biết vận dụng có hiệu quả vào công việc dạy học và giáo dục thể chất.
+ Biết thiết kế, tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa như: các phong trào văn nghệ, TDTT, triển lãm tranh .v.v… trong nhà trường phổ thông.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Sư phạm Giáo Dục Thể Chất.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Thể Chất


- Lý luận Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh: 15 ĐVHT
- Các học phần bổ trợ cho ngành Giáo dục Thể chất: 14 ĐVHT
- Ngoại ngữ: 10 ĐVHT
- Giáo dục Quốc phòng: 135 tiết
- Kiến thức nghiệp vụ chung cho khối ngành sư phạm: 20 ĐVHT
- Kiến thức ngành Giáo dục Thể chất: 96 ĐVHT
+ Bóng đá
+ Bóng chuyền
+ Cầu lông
+ Bơi
+ Cờ vua
+ Trò chơi vận động
+ Lí luận và ph­ương pháp giáo dục thể chất (1) (2)
- Thực tập sư phạm: 09 ĐVHT
- Làm Khóa luận (hoặc Thi tốt nghiệp): 10 ĐVHT (150 tiết)

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội - CĐSPHN
Số 98, phố Dương Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 04.38330708
Website: http://www.cdsphanoi.edu.vn -
Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội được thành lập ngày 06/01/1959. Trong suốt quá trình hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã không ngừng phát triển, đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của Thủ đô Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung. Lịch sử hình thành và phát triển của nhà trường gắn liền với sự nghiệp đấu tranh cách mạng cũng như phát triển của đất nước và Thủ đô và có thể được chia ra thành 09 giai đoạn chủ yếu.
Đồng bộ tài khoản