Giáo Dục Thể Chất - Hệ Đại Học

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN

567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Thể Chất

Chương trình đào tạo giáo viên Giáo Dục Thể Chất (GDTC) trình độ Đại học nhằm đáp ứng những yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông trung học (PTTH) trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Sinh viên tốt nghiệp phải có tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khỏe, có năng lực dạy học, giáo dục học sinh theo các yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên PTTH, có khả năng dạy tốt chương trình GDTC mới, có tiềm lực nghiên cứu Khoa học giáo dục, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, đáp ứng những phát triển tiếp theo của giáo dục PTTH trong những thập niên tới. Trong quá trình công tác, sinh viên tốt nghiệp hệ đào tạo này sẽ: có khả năng trở thành giáo viên cốt cán bậc THPT và THCS, có thể tiếp tục học lên các trình độ thạc sĩ, tiến sĩ về giáo dục thể chất. Với mục tiêu cụ thể:
- Về kiến thức
+ Có kiến thức giáo dục đại cương đủ rộng, nắm vững các kiến thức chuyên môn, bảo đảm dạy tốt các môn học và các hoạt động giáo dục trong chương trình tất cả các lớp của bậc PTTH, tạo điều kiện để sinh viên tốt nghiệp có thể học tiếp lên các trình độ cao hơn, có kiến thức cơ bản về tâm lý học, giáo dục học, phương pháp dạy học, về đánh giá kết quả học tập, bước đầu biết vận dụng các kiến thức này vào thực tiễn dạy học, giáo dục học sinh ở trường PTTH
+ Có kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hiểu biết những chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục, văn hóa,...của đất nước
+ Có hiểu biết về Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành. Có kiến thức phổ thông về môi trường, dân số, an ninh quốc phòng, an toàn giao thông, về quyền trẻ em, y tế học đường để có thể thực hiện giáo dục thích hợp. Có hiểu biết về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống, phong tục tập quán của địa phương để có thể hòa nhập và góp phần phát triển cộng đồng
- Về kỹ năng, thái độ và đạo đức nghề nghiệp
+ Biết lập kế hoạch giảng dạy năm học, học kỳ, xây dựng kế hoạch bài học, xác định mục tiêu, nội dung cơ bản của bài, lựa chọn và phối hợp các phương pháp, phương tiện hình thức tổ chức dạy học hợp lý, đánh giá kết quả học tập và hướng dẫn học sinh học tập
+ Biết thực hiện kế hoạch bài học phù hợp với đặc điểm học sinh và điều kiện cụ thể của lớp học, phát triển các phương pháp dạy học tích cực, phát huy tính tự giác, tích cực chủ động, độc lập sáng tạo của học sinh. Biết dạy cho học sinh phương pháp học tập, đặc biệt biết tự học, phát triển ở học sinh năng lực tự đánh giá. Biết ứng dụng công nghệ thông tin thông tin vào việc dạy học ở trường PTTH,...
- Khả năng công tác: có khả năng dạy tốt chương trình GDTC mới, biết tổ chức các hoạt động TDTT tại các trường PTTH, biết tuyển chọn và huấn luyện học sinh tham gia thi đấu các giải thể thao, hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, thành phố, có tiềm lực nghiên cứu Khoa học giáo dục, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, đáp ứng những phát triển tiếp theo của giáo dục PTTH trong những thập niên tới.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 4 năm. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 136 Tín chỉ (không tính giáo dục quốc phòng). Kiến thức giáo dục đại cương 38 TC, kiến thức chuyên ngành 98TC

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Thể Chất


- Kiến thức giáo dục đại cương: 38 TC (Không tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng )
+ Lý luận Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (10 TC)
+ Khoa học xã hội (13 TC)
+ Ngoại ngữ (7 TC)
+ Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên (8 TC)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp : 98 TC
+ Kiến thức cơ sở của ngành (17 TC)
+ Kiến thức ngành (53 TC)
+ Kiến thức bổ trợ (9 TC)
+ Kiến thức nghiệp vụ sư phạm (9 TC) (dùng cho các ngành sư phạm)
+ Khóa luận tốt nghiệp (hoặc Học phần chuyên môn thay thế) (10 TC)

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN
567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc
Người liên hệ: Trường Đại Học Tây Nguyên
Điện thoại: (0500)3825185
Website: http://www.ttn.edu.vn -
Trường Đại Học Tây Nguyên được thành lập là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đây là điều kiện thuận lợi để con em các dân tộc thiểu số được đào tạo trình độ đại học và sau đại học ngay trên quê hương mình. Từ cơ sở nhỏ bé khi mới thành lập, đến nay trường Đại Học Tây Nguyên đã trở thành trung tâm đào tạo, trung tâm văn hoá, khoa học kỹ thuật trọng điểm của khu vực, đã đào tạo được gần 12.000 kỹ sư, bác sỹ, giáo viên, cử nhân kinh tế, triển khai có hiệu quả hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị khu vực Tây Nguyên và cả nước. Những thành tựu mà nhà trường đã đạt được là hết sức to lớn và rất đáng tự hào.
Đồng bộ tài khoản