Giáo Dục Tiểu Học

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội - CĐSPHN

Số 98, phố Dương Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Tiểu Học

Mục tiêu của chương trình đào tạo ngành sư phạm giáo dục tiểu học:
- Sinh viên có kiến thức để dạy tốt tất cả các môn dạy ở Tiểu học, ở tất cả các khối lớp với các đối tượng học sinh có khả năng nhận thức khác nhau.
- Hiểu mục tiêu đào tạo của bậc Tiểu học, yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, thái độ của từng khối lớp, từng phân môn.Nắm vững chương trình, nội dung sách giáo khoa Tiểu học.
- Có kiến thức về phương pháp, về hình thức tổ chức dạy học các phân môn, phương pháp đánh giá và xếp loại kết quả học tập, rèn luyện của học sinh Tiểu học.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Sư phạm Giáo Dục Tiểu Học.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Tiểu Học


- Lý luận Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh: 15 ĐVHT
- Các học phần bổ trợ cho ngành Giáo dục Tiểu học : 10 ĐVHT.
- Ngoại ngữ: 10 ĐVHT
- Giáo dục quốc phòng: 135 tiết
- Sinh lí học, Tâm lí học và Giáo dục học: 20 ĐVHT
+ Vẽ theo mẫu
+ Vẽ trang trí
+ Vẽ tranh, nặn, tạo dáng
+ PPDH Mĩ thuật ở tiểu học
+ Thủ công – Kĩ thuật
+ PPDH Thủ công – Kĩ thuật
+ Cơ sở Tự nhiên – Xã hội
- Thực tập sư phạm: 09 ĐVHT
- Làm Khóa luận (hoặc Thi tốt nghiệp): 10 ĐVHT (150 tiết)

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội - CĐSPHN
Số 98, phố Dương Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 04.38330708
Website: http://www.cdsphanoi.edu.vn -
Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội được thành lập ngày 06/01/1959. Trong suốt quá trình hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã không ngừng phát triển, đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của Thủ đô Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung. Lịch sử hình thành và phát triển của nhà trường gắn liền với sự nghiệp đấu tranh cách mạng cũng như phát triển của đất nước và Thủ đô và có thể được chia ra thành 09 giai đoạn chủ yếu.
Đồng bộ tài khoản