Giáo Dục Tiểu Học (Hệ Cao Đẳng)

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU

Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Tiểu Học

Đào tạo cử nhân Giáo dục Tiểu học giúp sinh viên có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành cơ bản để giải quyết những vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành được đào tạo. Sinh viên tốt nghiệp phải có tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khoẻ, có năng lực dạy học, giáo dục học sinh theo các yêu cầu đổi mới của giáo dục tiểu học, có khả năng dạy tốt chương trình Tiểu học, nghiên cứu khoa học giáo dục, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của giáo dục Tiểu học trong những thập kỷ tới.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: Theo Qui chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Tiểu Học


Khối kiến thức toàn khoá: 112 tín chỉ, không tính phần nội dung Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng .
- Tiếng Việt
- RLKN sử dụng Tiếng Việt
- Phương pháp DH T.Việt ở TH
- Văn học 1
- Văn học 2
- Số học
- P. pháp DH Toán ở tiểu học 1
- P. pháp DH Toán ở tiểu học 2
- Phương pháp NC Khoa học GD
- Đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu học
- Cơ sở TN & Xã hội 1
- PP DH Tự nhiên & Xã hội ở TH
- Thủ công - KT và PPDH TCKT ở T học
- Đạo đức và PP DH đạo đức ở tiểu học
- Phương pháp DH Thể dục ở TH
- Âm nhạc
- PPDH Âm nhạc ở tiểu học.

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU
Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (037)3910222
Website: http://www.hdu.edu.vn -
Là trường đại học công lập đa ngành, Trường Đại học Hồng Đức không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý để hội nhập và phát triển. Tầm nhìn chiến lược đến năm 2020: Trường ĐHHĐ là địa chỉ tin cậy, có uy tín về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở một số chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học giáo dục, kỹ thuật công nghệ, nông - lâm - ngư nghiệp, quản lý kinh tế đạt ngang tầm với các trường đại học lớn, có uy tín trong nước.
Đồng bộ tài khoản