Giáo Dục Tiểu Học - Tiếng Jrai - Hệ Đại Học

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN

567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Tiểu Học - Tiếng Jrai

Đào tạo cử nhân Giáo Dục Tiểu Học - Tiếng Jrai nhằm đáp ứng những yêu cầu đổi mới của giáo dục tiểu học trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khỏe, có năng lực dạy học, giáo dục học sinh theo các yêu cầu đổi mới của giáo dục tiểu học, nghiên cứu khoa học giáo dục, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của Giáo Dục Tiểu Học trong những thập kỷ tới, thành thạo các kiến thức và kỹ năng về Giáo dục tiểu học và Tiếng Jrai. Với mục tiêu cụ thể:
- Về phẩm chất đạo đức
+ Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, là công dân tốt, chấp hành mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của ngành, yêu nghề dạy học, thương yêu, tôn trọng, chăm sóc, đối xử công bằng với mọi học sinh, được học sinh tin yêu, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, có lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị, biết hợp tác, khiêm tốn học hỏi đồng nghiệp
+ Có tinh thần bảo tồn và phát huy tiếng nói văn hoá, phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc Jrai, có ý thức đẩy mạnh chủ trương thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi
- Về kiến thức
+ Có kiến thức giáo dục đại cương đủ rộng, nắm vững các kiến thức chuyên môn, bảo đảm dạy tốt các môn học và các hoạt động giáo dục trong chương trình tất cả các lớp ở Tiểu Học, được nâng cao về ba môn Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên - Xã hội hoặc môn chuyên sâu (Toán/ Tiếng Việt/Sư phạm âm nhạc/Sư phạm Mĩ thuật/Giáo dục thể chất/Giáo dục chuyên biệt/Công tác đội/Tiếng dân tộc), tạo điều kiện để sinh viên tốt nghiệp có thể học tiếp lên các trình độ cao hơn
+ Có kiến thức về Tâm lý học, Giáo dục học, Phương pháp dạy học, về đánh giá kết quả học tập ở Tiểu Học, bước đầu biết vận dụng các kiến thức này vào thực tiễn dạy học, giáo dục học sinh ở trường Tiểu Học
+ Có hiểu biết về Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành. Có kiến thức phổ thông về môi trường, dân số, an ninh- quốc phòng, an toàn giao thông, về quyền trẻ em, y tế học đường để có thể thực hiện giáo dục tích hợp
+ Có kiến thức cơ bản về Tiếng Jrai thuộc một số lĩnh vực: ngữ âm, ngữ nghĩa, ngữ pháp, ngữ dụng, có hiểu biết sơ giản về dạy học tiếng dân tộc cho người lớn; có hiểu biết về đời sống, văn hoá, phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc Jrai
- Về kỹ năng
+ Biết lập kế hoạch giáo dục cho từng học kỳ và năm học, biết lập kế hoạch bài học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá ở Tiểu Học
+ Biết tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp với điều kiện cụ thể của học sinh và địa phương nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập. Biết dạy cho học sinh phương pháp học tập, đặc biệt biết tự học, phát triển ở học sinh năng lực tự đánh giá. Biết sử dụng các phương tiện công nghệ dạy học, đặc biệt là công nghệ thông tin, vào quá trình dạy học ở Tiểu Học

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 4 năm. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 139 tín chỉ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Tiểu Học - Tiếng Jrai


- Kiến thức giáo dục đại cương: 42 tín chỉ (Không tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng)
+ Lí luận Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (10 TC)
+ Khoa học xã hội (16 TC)
+ Khoa học nhân văn – nghệ thuật (03 TC)
+ Ngoại ngữ (7 TC)
+ Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – Công nghệ - Môi trường (6 TC)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 97 tín chỉ
+ Kiến thức cơ sở ngành (36 TC)
+ Kiến thức chuyên ngành (38 TC)
+ Kiến thức nghiệp vụ sư phạm (13 TC)
+ Khóa luận tốt nghiệp (hoặc học phần tốt nghiệp thay thế) (10 TC)

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN
567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc
Người liên hệ: Trường Đại Học Tây Nguyên
Điện thoại: (0500)3825185
Website: http://www.ttn.edu.vn -
Trường Đại Học Tây Nguyên được thành lập là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đây là điều kiện thuận lợi để con em các dân tộc thiểu số được đào tạo trình độ đại học và sau đại học ngay trên quê hương mình. Từ cơ sở nhỏ bé khi mới thành lập, đến nay trường Đại Học Tây Nguyên đã trở thành trung tâm đào tạo, trung tâm văn hoá, khoa học kỹ thuật trọng điểm của khu vực, đã đào tạo được gần 12.000 kỹ sư, bác sỹ, giáo viên, cử nhân kinh tế, triển khai có hiệu quả hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị khu vực Tây Nguyên và cả nước. Những thành tựu mà nhà trường đã đạt được là hết sức to lớn và rất đáng tự hào.
Đồng bộ tài khoản