Hành Chính Văn Thư (Bậc Cao Đẳng)

Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội - NV

Số 36 đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Hành Chính Văn Thư (Bậc Cao Đẳng)

Hành chính văn thư luôn là ngành đào tạo mũi nhọn, là thế mạnh của Nhà trường trong suốt chặng đường hơn 40 trưởng thành và phát triển. Các thế hệ sinh viên tốt nghiệp ngành Hành chính văn thư luôn thể hiện tốt trình độ, khả năng chuyên môn nghiệp vụ và được nhiều cơ quan tuyển dụng đánh giá cao.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Hành chính văn thư.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Hành Chính Văn Thư (Bậc Cao Đẳng)


Các kỹ năng nghề nghiệp được đào tạo: SV được trang bị các kỹ năng cơ bản trong công tác văn thư, công tác lưu trữ như:
- Kỹ năng soạn thảo văn bản, quản lý văn bản, quản lý và sử dụng con dấu, lập hồ sơ hiện hành;
- Kỹ năng quản lý, tra tìm hồ sơ, tài liệu;
- Kỹ năng tổ chức chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư lưu trữ;
- Ngoài ra, người học còn được trang bị các kỹ năng của người thư ký văn phòng, quản trị văn phòng, tin học văn phòng và những kiến thức về văn hoá công sở.

Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội - NV
Số 36 đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Người liên hệ: Văn phòng đào tạo
Điện thoại: (04)37533659
Website: http://www.truongnoivu.edu.vn -
Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển.
Đồng bộ tài khoản