Văn Thư Lưu Trữ ( Bậc Cao Đẳng)

Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội - NV

Số 36 đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Văn Thư Lưu Trữ ( Bậc Cao Đẳng)

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
- Quản lí công tác văn thư - lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp;
- Chuyên viên văn thư, lưu trữ tại các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp, Văn phòng các cơ quan, tổ chức, các đoàn thể, các doanh nghiệp
- Làm việc tại các Trung tâm lưu trữ quốc gia, trung tâm lưu trữ tỉnh, thành phố, các phòng lưu trữ quận, huyện;
- Làm việc ở bộ phận văn phòng của các cơ quan nhà nước hay các doanh nghiệp; thư ký văn phòng hay trợ lý cho lãnh đạo cơ quan.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Văn thư lưu trữ.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Văn Thư Lưu Trữ ( Bậc Cao Đẳng)


Các kỹ năng nghề nghiệp được đào tạo: kỹ năng cơ bản trong các lĩnh vực công tác văn thư, công tác lưu trữ như kỹ năng soạn thảo văn bản, quản lí văn bản, quản lý và sử dụng con dấu, lập hồ sơ, quản lý hồ sơ lưu trữ và tra tìm hồ sơ, tài liệu, tổ chức chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ. Ngoài ra, người học còn được trang bị các kỹ năng của người thư kí văn phòng, quản trị văn phòng, tin học văn phòng, những kiến thức về văn hoá công sở.

Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội - NV
Số 36 đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Người liên hệ: Văn phòng đào tạo
Điện thoại: (04)37533659
Website: http://www.truongnoivu.edu.vn -
Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển.
Đồng bộ tài khoản