Thư Ký Văn Phòng (Bậc Cao Đẳng)

Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội - NV

Số 36 đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Thư Ký Văn Phòng (Bậc Cao Đẳng)

Chương trình đào tạo ngành Thư ký văn phòng nhằm mục tiêu đào tạo đội ngũ nhân lực có kiến thức và kỹ năng thực hiện các nghiệp vụ thư ký hành chính, thư ký tổng hợp, thư ký lãnh đạo trong các cơ quan, tổ chức. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp, SV sẽ có cơ hội trở thành thư ký điều hành; thư ký chuyên môn thuộc lĩnh vực văn phòng; thư ký riêng của lãnh đạo, làm việc tại các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Thư ký văn phòng.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Thư Ký Văn Phòng (Bậc Cao Đẳng)


Kỹ năng nghề nghiệp được đào tạo: sinh viên theo học chuyên ngành Thư ký văn phòng được đào tạo, trang bị những kiến thức lý luận và thực tiễn về các nghiệp vụ của thư ký văn phòng:
- Thu thập và cung cấp thông tin cho lãnh đạo, cơ quan; tổ chức tiếp - đãi khách;
- Tổ chức hội họp; tổ chức phòng làm việc;
- Tổ chức chuyến đi công tác;
- Xây dựng và quản lý chương trình, kế hoạch công tác.
Ngoài ra, SV còn được trang bị những kỹ năng mềm như: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải quyết xung đột.

Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội - NV
Số 36 đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Người liên hệ: Văn phòng đào tạo
Điện thoại: (04)37533659
Website: http://www.truongnoivu.edu.vn -
Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển.
Đồng bộ tài khoản