Khoa Học Thư Viện

Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội - NV

Số 36 đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Khoa Học Thư Viện

Trong bối cảnh hệ thống thông tin thư viện Việt Nam đang vươn mình hoà nhập ra thế giới cùng với xu hướng tin học hoá thư viện diễn ra mạnh mẽ, ngành Khoa học thư viện - Trường ĐH Nội vụ Hà Nội góp phần đào tạo nguồn nhân lực thư viện - thông tin có trình độ lý luận và năng lực tổ chức, thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trong thư viện và cơ quan thông tin. Tốt nghiệp ngành Thông tin thư viện, sinh viên có đủ năng lực và phẩm chất làm việc tại thư viện các tỉnh, thành phố, trung tâm thông tin tư liệu, thư viện các trường học. Ngoài ra sinh viên có thể làm các công việc khác có liên quan đến công tác hành chính văn phòng.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Thư viên thông tin

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của nhà trường.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Khoa Học Thư Viện


- Các kiến thức được trang bị: sinh viên nắm vững kiến thức, tổ chức các hoạt động nghiệp vụ cơ bản của khoa học thư viện: lựa chọn, thu thập, bổ sung nguồn tin, tổ chức xử lý, lưu giữ, phân tích, tổng hợp, tạo dựng các sản phẩm, dịch vụ và phân phối thông tin theo phương pháp truyền thống và hiện đại; có kiến thức và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện, am hiểu các loại hình thư viện.
- Các kỹ năng nghề nghiệp được đào tạo: Kỹ năng thực hành thành thạo các hoạt động nghiệp vụ thư viện:
+ Xây dựng và phát triển nguồn tin;
+ Tổ chức kho và bảo quản tài liệu;
+ Xử lý thông tin - tài liệu;
+ Tổ chức bộ máy tra cứu;
+ Xây dựng các sản phẩm và dịch vụ thư viện - thông tin;
+ Tổ chức phục vụ người đọc, người dùng tin; Marketing thư viện…
+ Thành thạo tin học văn phòng và tin học trong hoạt động thư viện;
+ Sử dụng tốt tiếng Anh trong giao tiếp và hoạt động chuyên môn

Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội - NV
Số 36 đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Người liên hệ: Văn phòng đào tạo
Điện thoại: (04)37533659
Website: http://www.truongnoivu.edu.vn -
Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển.
Đồng bộ tài khoản