Lưu Trữ Học

Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội - NV

Số 36 đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Lưu Trữ Học

Hiện nay, Việt Nam đang có nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực có trình độ đại học làm công tác lưu trữ. Tại các cơ quan nhà nước hiện nay trình độ của cán bộ làm công tác lưu trữ ở bậc đại học đúng chuyên môn chỉ đạt khoảng 15%. Để nâng cao chất lượng của công tác lưu trữ, các cơ quan, tổ chức trung ương và địa phương cần bổ sung một số lượng lớn cán bộ được đào tạo đại học chuyên ngành lưu trữ.
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
- Nghiên cứu, giảng dạy về lĩnh vực văn thư và lưu trữ;
- Quản lí công tác văn thư - lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp;
- Chuyên viên văn thư, lưu trữ tại các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp, văn phòng các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, các doanh nghiệp và các Trung tâm lưu trữ quốc gia, Trung tâm lưu trữ tỉnh, thành phố, các phòng lưu trữ quận, huyện;
- Làm việc ở bộ phận văn phòng của các cơ quan nhà nước hay các doanh nghiệp; thư ký văn phòng hay trợ lý cho lãnh đạo cơ quan..

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Lưu trữ học.

Thời Lượng

3 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Lưu Trữ Học


Các kỹ năng nghề nghiệp được đào tạo: sinh viên học ngành Lưu trữ học tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội sẽ được trang bị các kỹ năng cơ bản thuộc công tác văn thư, công tác lưu trữ như kỹ năng soạn thảo văn bản, quản lí văn bản, lập hồ sơ, quản lý hồ sơ lưu trữ và tra tìm hồ sơ, tài liệu, tổ chức chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ, bảo quản và khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ. Ngoài ra, người học còn được trang bị các kỹ năng của người thư kí văn phòng, quản trị văn phòng, tin học văn phòng, những kiến thức về văn hoá công sở

Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội - NV
Số 36 đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Người liên hệ: Văn phòng đào tạo
Điện thoại: (04)37533659
Website: http://www.truongnoivu.edu.vn -
Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển.
Đồng bộ tài khoản