Hệ ĐH Ngành Văn Hóa Tư Tưởng

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền - AJC

36 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Văn Hóa Tư Tưởng

Đào tạo trình độ đại học ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý văn hóa – tư tưởng. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Chính trị học và Giấy chứng nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị. Người học sau khi tốt nghiệp có thể công tác tại:
- Các cơ quan tuyên giáo của tổ chức Đảng các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị trong lực lượng vũ trang;
- Các cơ quan quản lý văn hoá tư tưởng của trung ương và địa phương;
- Giảng dạy lý luận chính trị tại các trường ĐH, CĐ, THCN, các trường chính trị tỉnh, thành phố, trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị cấp huyện; giảng dạy môn Giáo dục công dân tại các trường THPT…

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Văn Hóa Tư Tưởng


- Khoa học quản lý
- Tâm lý học lãnh đạo, quản lý
- Hệ tư tưởng học
- Lịch sử công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tâm lý học tuyên truyền
- Lịch sử tư tưởng chính trị
- Tác phẩm kinh điển về công tác tư tưởng
- Nguyên lý công tác tư tưởng
- Nguyên lý tuyên truyền
- Lý thuyết truyền thông và vận động
- Nghệ thuật phát biểu miệng
- Thể loại phát biểu miệng
- Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa
- Quản lý hoạt động nghệ thuật
- Dư luận xã hội
- Xử lý tình huống công tác tư tưởng

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền - AJC
36 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền
Điện thoại: 840437546963
Website: http://ajc.edu.vn/ - Email: website.ajc@gmail.com
Học viện Báo chí và Tuyên truyền (thuộc Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) được thành lập ngày 16-01-1962 theo Nghị quyết số 36 NQ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa III, trên cơ sở hợp nhất 3 trường. Trường Nguyễn Ái Quốc II, Trường Tuyên huấn và Trường Đại học Nhân dân, Ngày 16 tháng 01 hàng năm là ngày kỷ niệm thành lập Trường. Là một trường của Đảng với nhiệm vụ đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo ở Trung ương và địa phương từ trình độ sơ cấp trở lên về lý luận và nghiệp vụ, đến nay Học viện trở thành một trung tâm quốc gia lớn về đào tạo giảng viên lý luận Mác Lê Nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, phóng viên, biên tập viên, cán bộ tuyên truyền, đội ngũ những người làm công tác tư tưởng văn hóa của đất nước. Trường đang mở rộng quan hệ quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học của các nước trong khu vực và thế giới nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện theo đúng quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.
Đồng bộ tài khoản