Hệ Thống Điện (Hệ Cao Đẳng)

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU

Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Hệ Thống Điện

Đào tạo Cử nhân Cao đẳng ngành Hệ thống điện: Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng để có thể đảm đương các công việc trong ngành Điện, có ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc, sự nghiệp CNH-HĐH đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: Theo Qui chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

3 năm (36 tháng)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Hệ Thống Điện


Khối lượng kiến thức phải tích luỹ: 112 Tín chỉ (không kể giáo dục thể chất và quốc phòng)
- Hình họa, vẽ kỹ thuật
- Cơ ứng dụng
- Kỹ thuật điện tử tương tự
- Lý thuyết trường điện từ
- An toàn điện công nghiệp
- Cơ sở lý thuyết mạch điện
- Máy điện
- Vật liệu điện, khí cụ điện
- Hệ thống điện
- Đồ án môn học Hệ thống điện
- Nhà máy điện và trạm biến áp
- Kỹ thuật cao áp
- Bảo vệ rơle
- Đồ án môn học bảo vệ rơ le
- Thông tin và điều độ hệ thống điện.

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU
Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (037)3910222
Website: http://www.hdu.edu.vn -
Là trường đại học công lập đa ngành, Trường Đại học Hồng Đức không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý để hội nhập và phát triển. Tầm nhìn chiến lược đến năm 2020: Trường ĐHHĐ là địa chỉ tin cậy, có uy tín về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở một số chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học giáo dục, kỹ thuật công nghệ, nông - lâm - ngư nghiệp, quản lý kinh tế đạt ngang tầm với các trường đại học lớn, có uy tín trong nước.
Đồng bộ tài khoản