Hoạch Định Vật Tư Và Quản Lý Tồn Kho

Viện Năng Suất Và Bảo Trì - Cty CP Năng Suất Xanh

91 Nguyễn Trọng Lội, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Hoạch Định Vật Tư Và Quản Lý Tồn Kho

Khóa học cung cấp những kiến thức về hoạch định vật tư và quản lý tồn kho nhằm cắt giảm các chi phí tồn kho (chi phí tồn trữ, chi phí mua hàng, chi phí thiếu hàng) và tăng hiệu quả sử dụng vốn, tăng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Các nhà lãnh đạo, quản lý, nhân viên bán hàng, mua hàng, hậu cần, kho và sản xuất.

Thời Lượng

48 tiết

Nội Dung Khóa Học Hoạch Định Vật Tư Và Quản Lý Tồn Kho


- Vai trò của tồn kho và chi phí tồn kho
- Dự báo chính xác để giảm chi phí tồn kho
- Tính toán đặt hàng hợp lý để giảm chi phí tồn kho
- Cải tiến sản xuất để giảm chi phí tồn kho
(Nội dung khóa học có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của doanh nghiệp)

Viện Năng Suất Và Bảo Trì - Cty CP Năng Suất Xanh
91 Nguyễn Trọng Lội, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trực Tiếp
Điện thoại: (08) 39484494
Website: http://nangsuatxanh.vn - Email: info@nangsuatxanh.vn
Viện Năng suất và Bảo trì (Công ty cố phần Năng Suất Xanh) chuyên tổ chức các khóa đào tạo về Bảo trì, Năng suất – chất lượng, An toàn – môi trường. Mục đích: Đào tạo với phương pháp “Học để ứng dụng” những công cụ, phương pháp, kỹ thuật Năng Suất – Chất Lượng – Tinh Gọn – Bảo Trì giúp doanh nghiệp cải thiện năng suất, nâng cao chất lượng, cắt giảm chi phí, tăng lợi nhuận và hiệu quả sử dụng thiết bị. Nội dung: Quản lý sản xuất, Quản lý chất lượng, Sản xuất tinh gọn, Quản lý bảo trì, Kỹ thuật bảo trì, Quản lý bảo trì bằng máy tính và những công cụ quản trị tiên tiến khác. Lớp học có thể được tổ chức tại doanh nghiệp theo yêu cầu. - Giảng viên nhiều kinh nghiệm thực tế từ các trường đại học lớn. Hơn 200 doanh nghiệp đã tham gia các khóa đào tạo của Viện.
Đồng bộ tài khoản