Hội Họa - Hệ Cao Đẳng

Trường Đại Học Hùng Vương - HVU

Phường Nông Trang, TP. Việt Trì, Phú Thọ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Hội Họa

Đào tạo người lao động có kiến thức và kỹ năng thực hành về Mỹ thuật ở trình độ cao đẳng, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có sức khỏe; nhằm tạo điều kiện cho người lao động tìm việc làm, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế văn hóa xã hội. Từ đó sinh viên có thể sáng tạo được các tác phẩm mỹ thuật nếu được bổ sung thêm kiến thức về lý luận và kỹ năng sư phạm có thể giảng dạy bộ môn Mỹ thuật trong các trường tiểu học.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của trường Đại Học Hùng Vương

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Hội Họa


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Giáo dục quốc phòng và an ninh
+ Tin học cơ sở
+ Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
+ Tiếng Anh
+ Quản lí hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục
+ Giáo dục thể chất
+ Một số môn đại cương khác
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Luật xa gần
+ Giải phẫu tạo hình
+ Mỹ học - Mỹ thuật
+ Điêu khắc
+ Vẽ khối cơ bản và đồ vật
+ Vẽ tĩnh vật
+ Vẽ người toàn thân
+ Trang trí cơ bản
+ Đồ hoạ vi tính
+ Kỹ thuật sơn mài
+ Trang trí ứng dụng
+ Ký hoạ
+ Một số môn khác

Trường Đại Học Hùng Vương - HVU
Phường Nông Trang, TP. Việt Trì, Phú Thọ
Người liên hệ: Trường Đại học Hùng Vương
Điện thoại: 02103993369
Website: http://www.hvu.edu.vn - Email: info@hvu.edu.vn
Trường Đại học Hùng Vương thành lập ngày 29 tháng 04 năm 2003 theo Quyết định số 81/2003/QĐ - TTg của Thủ Tướng Chính phủ, trên cơ sở của Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ - có bề dày truyền thống hơn 45 năm.
Sứ mạng của Trường Đại học Hùng Vương: “Trường Đại học Hùng Vương là trường đại học đa ngành, đa cấp, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao; Một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ và khu vực ”.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản