Sư Phạm Mỹ Thuật - Hệ Đại Học

Trường Đại Học Hùng Vương - HVU

Phường Nông Trang, TP. Việt Trì, Phú Thọ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Mỹ Thuật

Sinh viên vào học Sư Phạm Mỹ Thuật tại trường Đại Học Hùng Vương được trang bị những kiến thức và kĩ năng cơ bản, chuyên sâu, những kiến thức và hiểu biết về nghiệp vụ sư phạm để khi ra trường có thể trở thành những giáo viên giảng dạy về âm nhạc, hội họa trong hệ thống các trường THPT, cao đẳng, đại học; hoặc hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, hội hoạ.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của trường Đại Học Hùng Vương

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Mỹ Thuật


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng và an ninh
+ Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
+ Tiếng Anh
+ Lý luận dạy học và lý luận giáo dục
+ Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành giáo dục
+ Phương pháp nghiên cứu khoa học
+ Cơ sở văn hóa Việt Nam
+ Mỹ học đại cương
+ Tin học cơ sở
+ Một số môn đại cương khác
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Giải phẫu tạo hình
+ Luật xa gần
+ Nghiên cứu vốn cổ dân tộc
+ Lý luận dạy học Mỹ thuật
+ Mỹ thuật học
+ Lịch sử mỹ thuật Việt Nam
+ Lịch sử mỹ thuật Thế giới
+ Đồ họa vi tính
+ Mỹ thuật đương đại
+ Chuyên đề lễ hội thời trang
+ Trang trí nội ngoại thất
+ Một số môn cơ sở và chuyên ngành khác

Trường Đại Học Hùng Vương - HVU
Phường Nông Trang, TP. Việt Trì, Phú Thọ
Người liên hệ: Trường Đại học Hùng Vương
Điện thoại: 02103993369
Website: http://www.hvu.edu.vn - Email: info@hvu.edu.vn
Trường Đại học Hùng Vương thành lập ngày 29 tháng 04 năm 2003 theo Quyết định số 81/2003/QĐ - TTg của Thủ Tướng Chính phủ, trên cơ sở của Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ - có bề dày truyền thống hơn 45 năm.
Sứ mạng của Trường Đại học Hùng Vương: “Trường Đại học Hùng Vương là trường đại học đa ngành, đa cấp, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao; Một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ và khu vực ”.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản