Sư Phạm Âm Nhạc - Hệ Cao Đẳng

Trường Đại Học Hùng Vương - HVU

Phường Nông Trang, TP. Việt Trì, Phú Thọ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Âm Nhạc

Trường Đại Học Hùng Vương đào tạo cử nhân ngành Sư Phạm Âm Nhạc - Hệ Cao Đẳng giúp sinh viên nắm được các kiến thức chuyên ngành và một số kỹ năng:
- Có kỹ năng cơ bản về thanh nhạc.
- Có kỹ năng đọc và ghi nhạc.
- Có khả năng sử dụng đàn Organ và có khả năng độc tấu một số bài hát, đệm hát, soạn đệm cho các ca khúc phổ thông.
- Biết thực hiện các động tác múa cơ bản, múa một số điệu múa dân gian vào dàn dựng múa phụ hoạ cho các bài hát thiếu nhi cũng như tổ chức các buổi sinh hoạt văn nghệ.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của trường Đại Học Hùng Vương

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Âm Nhạc


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng và an ninh
+ Xã hội học đại cương
+ Thống kê xã hội học
+ Lôgíc học đại cương
+ Mỹ học đại cương
+ Một số môn đại cương khác
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Lí thuyết âm nhạc cơ bản
+ Kí- xướng âm
+ Thanh nhạc
+ Phương pháp học đàn phím điện tử
+ Hợp xướng
+ Hoà âm
+ Hình thức và thể loại âm nhạc
+ Chỉ huy - dàn dựng
+ Hình thức và thể loại âm nhạc
+ Múa
+ Nhạc khí
+ Âm nhạc cổ truyền Việt Nam
+ Thực hành sư phạm âm nhạc
+ Thực tập sư phạm
+ Lịch sử âm nhạc thế giới và Việt Nam
+ Một số môn học khác

Trường Đại Học Hùng Vương - HVU
Phường Nông Trang, TP. Việt Trì, Phú Thọ
Người liên hệ: Trường Đại học Hùng Vương
Điện thoại: 02103993369
Website: http://www.hvu.edu.vn - Email: info@hvu.edu.vn
Trường Đại học Hùng Vương thành lập ngày 29 tháng 04 năm 2003 theo Quyết định số 81/2003/QĐ - TTg của Thủ Tướng Chính phủ, trên cơ sở của Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ - có bề dày truyền thống hơn 45 năm.
Sứ mạng của Trường Đại học Hùng Vương: “Trường Đại học Hùng Vương là trường đại học đa ngành, đa cấp, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao; Một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ và khu vực ”.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản