Sư Phạm Âm Nhạc - Hệ Đại Học

Trường Đại Học Hùng Vương - HVU

Phường Nông Trang, TP. Việt Trì, Phú Thọ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Âm Nhạc

Chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm Âm nhạc trang bị cho sinh viên những kỹ năng chuyên sâu về:
- Kiến thức âm nhạc
- Kiến thức nghiệp vụ sư phạm.
- Tâm lý sư phạm.
- Giáo dục học.
Các học phần thực hành khác để vận dụng vào công tác giảng dạy âm nhạc tại các trường phổ thông cơ sở. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng đàn, hát, nắm vững các kiến thức âm nhạc để trở thành giáo viên giảng dạy âm nhạc. Ngoài ra còn biết tổ chức và dàn dựng các chương trình biểu diễn cho các hoạt động âm nhạc tại cơ sở.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của trường Đại Học Hùng Vương

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Âm Nhạc


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
+ Tiếng Anh
+ Quản lí hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng và an ninh
+ Tin học cơ sở
+ Phương pháp nghiên cứu khoa học
+ Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên
+ Cơ sở văn hóa Việt Nam
+ Nghệ thuật học đại cương
+ Thực hành sư phạm âm nhạc
+ Một số môn đại cương khác
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Âm nhạc cổ truyền Việt Nam
+ Lý Luận dạy học âm nhạc
+ Lí thuyết âm nhạc cơ bản
+ Lịch sử âm nhạc phương đông
+ Kí Xướng âm
+ Thanh nhạc
+ Phương pháp học đàn phím điện tử
+ Hát đồng ca, Hợp xướng
+ Hoà âm
+ Phân tích tác phẩm âm nhạc
+ Chỉ huy
+ Múa
+ Giới thiệu nhạc cụ
+ Sáng tác ca khúc
+ Phức điệu
+ Phối hợp xướng
+ Một số môn khác

Trường Đại Học Hùng Vương - HVU
Phường Nông Trang, TP. Việt Trì, Phú Thọ
Người liên hệ: Trường Đại học Hùng Vương
Điện thoại: 02103993369
Website: http://www.hvu.edu.vn - Email: info@hvu.edu.vn
Trường Đại học Hùng Vương thành lập ngày 29 tháng 04 năm 2003 theo Quyết định số 81/2003/QĐ - TTg của Thủ Tướng Chính phủ, trên cơ sở của Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ - có bề dày truyền thống hơn 45 năm.
Sứ mạng của Trường Đại học Hùng Vương: “Trường Đại học Hùng Vương là trường đại học đa ngành, đa cấp, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao; Một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ và khu vực ”.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản