Hướng Dẫn Du Lịch (Hệ Đại Học)

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU

Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Hướng Dẫn Du Lịch

Đào tạo cử nhân Việt Nam học. Sau khi tốt nghiệp, người học có thể trở thành hướng dẫn viên ngành Du lịch, hoặc có khả năng nghiên cứu và giảng dạy về Việt Nam học, hoặc có thể làm việc trong các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong và ngoài nước Việt Nam.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Hướng Dẫn Du Lịch


- Các dân tộc Việt Nam
- Kinh tế Việt Nam
- Cơ sở văn hóa Việt Nam
- Lịch sử Việt Nam
- Địa lý Việt Nam
- Văn học dân gian Việt Nam
- Di sản văn hóa truyền thống Việt Nam
- Tổng quan di sản văn hóa thế giới
- Maketing du lịch
- Bản đồ du lịch
- Du lịch bền vững
- Quản trị du lịch

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU
Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (037)3910222
Website: http://www.hdu.edu.vn -
Là trường đại học công lập đa ngành, Trường Đại học Hồng Đức không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý để hội nhập và phát triển. Tầm nhìn chiến lược đến năm 2020: Trường ĐHHĐ là địa chỉ tin cậy, có uy tín về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở một số chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học giáo dục, kỹ thuật công nghệ, nông - lâm - ngư nghiệp, quản lý kinh tế đạt ngang tầm với các trường đại học lớn, có uy tín trong nước.
Đồng bộ tài khoản