Kế Toán Doanh nghiệp (Hệ Trung Cấp)

Trường Đại Học Hùng Vương TP.HCM

736 Nguyễn Trãi, P. 11, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán Doanh nghiệp (Hệ Trung Cấp)

Nội dung chủ yếu trang bị những kiến thức cơ bản về kế toán, kinh tế vi mô, vĩ mô, luật kinh tế, thuế. Ngoài việc thực hành sổ sách kế toán, học sinh cũng được học tập trên máy tính làm quen các phần mềm kế toán. Chương trình được xây dựng với nội dung giáo dục toàn diện trí, thể, mỹ đồng thời kết hợp học đi đôi với hành nên khi học xong, người học không những sẽ đạt chuẩn kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp ở trình độ TCCN mà còn có phẩm chất chính trị, thái độ và đạo đức nghề nghiệp cũng như đủ sức khỏe phục vụ lâu dài cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng của đất nước. Đây là những điều kiện cần và đủ để người học sau khi tốt nghiệp tự tin tìm kiếm việc làm ở các công ty, các doanh nghiệp cũng như nền tảng để tham gia học ở trình độ CĐ, ĐH

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Kế toán.

Thời Lượng

2 năm

Nội Dung Khóa Học Kế Toán Doanh nghiệp (Hệ Trung Cấp)


- Chương trình giáo dục TCCN hệ chính quy (02 năm) ngành Kế toán Doanh nghiệp của trường ĐH Hùng Vương TP.HCM được xây dựng gồm 26 học phần, trong đó có 7 học phần chung, 7 học phần cơ sở ngành Kế toán, 5 học phần cơ sở chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp và 7 học phần chuyên ngành.
- Bao gồm các môn học:
+ Quản trị Văn phòng
+ Kinh tế học
+ Lý thuyết tài chính tiền tệ
+ Thanh toán Quốc tế
+ Marketing căn bản
+ Luật Kinh tế
+ Kỹ năng giao tiếp
+ Nguyên lý Thống kê Kinh tế
+ Nguyên lý Kế toán
+ Kế toán thủ công
+ Ứng dụng Excel trong Kế toán
+ Microsoft Office Access
+ Thuế
+ Kế toán Hành chính sự nghiệp
+ Kế toán Giá thành

Trường Đại Học Hùng Vương TP.HCM
736 Nguyễn Trãi, P. 11, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 0838553675
Website: http://www.hungvuong.edu.vn - Email: dhv@hungvuong.edu.vn
Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, đa dạng hóa các loại hình đào tạo của Đảng và Nhà nước theo Nghị Quyết Trung ương Đảng lần thứ tư khóa VII, ngày 14/01/1993, một số trí thức do cố Giáo sư, Thạc sĩ y khoa Ngô Gia Hy đứng đầu đã dự định thành lập một trường Đại học Tư thục tại thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 09/1993, Thủ tướng Võ Văn Kiệt lúc đó đã ký Quyết định số 240/TTg ban hành Quy chế đại học Tư thục. Tuy nhiên, qua xem xét, thăm dò, điều tra dư luận xã hội, nhận thấy việc mở Trường “Tư thục” ở nước ta còn quá mới mẻ, nên ngày 2/1/1994 Bộ GD&ĐT lại ban hành quy chế tạm thời số 196/TCCB về trường Đại học Dân lập do GS. Trần Hồng Quân (lúc đó là Bộ trưởng) ký. Do có sự điều chỉnh đó nên một số trí thức đã đề nghị thành lập Hội đồng sáng lập (HĐSL) trường Đại học Dân lập Hùng Vương và đã được Bộ GD&ĐT ra quyết định công nhận số 2395/QĐ-TCCB ngày 03/11/1993.
Đồng bộ tài khoản