Kế Toán - Hệ Cao Đẳng

Trường CĐBC Công Nghệ Và Quản Trị Doanh Nghiệp - CTIM

Số 15 Đường Trần Văn Trà, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kế Toán

Đào tạo Cử nhân cao đẳng Kế toán có phẩm chất chính trị, có kiến thức, kỹ năng và tác phong nghề nghiệp để làm việc có hiệu quả về lĩnh vực kế toán, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập Quốc tế. Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, quy trình công nghệ kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh, có khả năng hoạch định chính sách kế toán, kiểm toán, có kỹ năng thực hành thành thạo về nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết các vấn đề thông thường về chuyên môn và tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

Đối Tượng Tham Gia

Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế nếu có đủ điều kiện sau đây đều có thể dự thi vào ngành Kế toán.
- Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương, tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp.
- Có đủ sức khoẻ để học tập và lao động theo quy định tại Thông tư liên Bộ Y Tế - Đại học, THCN & DN số 10/TT -LB ngày 18/8/1989 và Công văn hướng dẫn 2445/TS ngày 20/8/1990 của Bộ GD&ĐT

Thời Lượng

3 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kế Toán


- Kiến thức giáo dục đại cương
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở (bắt buộc)
+ Kiến thức ngành
+ Kiến thức bổ trợ
+ Thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, hoặc thi tốt nghiệp

Trường CĐBC Công Nghệ Và Quản Trị Doanh Nghiệp - CTIM
Số 15 Đường Trần Văn Trà, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng Tổ Chức Hành Chính Quản Trị
Điện thoại: (08)54135013
Website: http://www.ctim.edu.vn - Email: daotao@ctim.edu.vn
Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp là nơi cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chất lượng về khoa học kinh tế và khoa học công nghệ, đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp, khu chế xuất, và các doanh nghiệp nhằm phục vụ công cuộc hội nhập và phát triển của đất nước. Trường không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đa dạng các hình thức đào tạo, đảm bảo cho người học được học tập kiến thức chuyên môn hiện đại, được rèn luyện kỹ năng và trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.
Đồng bộ tài khoản